En ny app har lanserats!

Hankkija har gett ut en ny app, som lanserades vid jordbruksutställningen Okra i början av juli. Hankkija vill vara en föregångare när det gäller att utveckla sina egna affärsfunktioner, och lanseringen av den nya mobilappen är en del av stretegin. Den första versionen av applikationen är en tjänst för kunder som beställer foder i lösvikt. Syftet med appen är att göra foderbeställningen smidigare. Med hjälp av appen kan kunden beställa foder när och var som helst - vare sig hon/han är hemma vid silon eller på resa. I produktförteckningen ser kunden sina avtalsprodukter och de exakta uppgifterna om produkterna och kan med hjälp av appen också följa med situationen för sina terminsavtal. Appens användaranslutning är inställd just för beställning av foder på lösvikt, och du kan bl.a. använda tidigare beställningar som grund för den nya beställningen.

Det är mycket enkelt att ta i bruk appen. Du kan ladda ner den från din egen appbutik, App Store eller Google Play. Identifikationen sker med samma lösenord som för Hankkijas nätbutik. Om kunden inte redan har lösenord lönar det sig att gå in på adressen hankkija.fi och skaffa sig egna lösenord. Genast när man loggat in på appen är den färdig att tas i bruk, och beställningen kan börja. Närmare information om applikationens användning fås av våra expertförsäljare på fodersidan.