Ensilering av spannmål genom krossning eller som helsädsensilage

Alternativ till spannmålstorkning

Under skörd och ensilering finns det många tidtabeller att passa, och naturen ställer många randvillkor. På många gårdar är torkens kapacitet en begränsande faktor. När energikostnaderna ökar vill många ha ett mer kostnadseffektivt alternativt. Det finns alternativ till spannmålstorkning, som ger mer spelrum till den brådskande skördetiden.

Lufttät krossensilering - smakligt foder på kostnadseffektivt sätt

Vid krossensilering ensileras fuktig spannmål lufttätt efter krossning. För metoden behövs en kvarn för krossning av den fuktiga spannmålen.

Vid krossensilering hämmas förskämningsmikrobernas tillväxt med hjälp av lufttät inläggning, sänkning av fodrets pH sänks och med tillsats organiska syror. Metoden fungerar tack vare att dessa tre faktorer samverkar, dvs. alla tre behövs för att man ska få ett lyckat slutresultat.

Med fuktigare spannmål (fukthalt över 30 %) pressas spannmålen lätt ihop och syret i massan förbrukas snabbt. Då man krossar torrare spannmål (fukthalt under 30 %) blir det kvar luft bland kärnorna och fodermassan kan bli löst packad. Då är det extra viktigt att välja och dosera ensileringsmedlet rätt och sprida ensileringsmedlet jämnt och se till att fodret är absolut lufttätt inpackat för att man ska få ett lyckat slutresultat.

I torrare spannmål är det svårare att få ett lufttätt resultat och också små luftläckage, t.ex. i silons kanter, räcker för att mögel ska utvecklas. Vid behov måste man öka mängden ensileringsmedel om det finns risk för luftläckage. Det känsligaste stället är silons ytskikt, och på ytan är det skäl att använda dubbel dos ensileringsmedel.

När torkningskostnaderna och spannmålens värde ökar börjar många fundera på olika ensileringsalternativ. Krossensilering gör tidtabellen för skörden mer flexibel, och ger besättningen smakligt foder på ett kostnadseffektivt sätt. Om du bestämmer dig för krossensilering hittar du i Eastmans sortiment rätt ensileringsmedel för krosspannmål i olika fukthaltsområden.

I tabellen nedan visas hur olika AIV- och Eastman-produkternas lämpar sig och deras bruksmängder för spannmål med olika fukthaltsnivåer. Ett annat kostnadseffektivt alternativ för ensilering av krossad spannmål är Hankkijan Prima.

Helsädsensilerad spannmål kan utfodras genast

Vid helkornsensilerng sprids ensileringsmedlet Eastman Propcorn Plus jämnt i fodersäden. Doseringen är beroende av spannmålens fukthalt och ensileringstiden. Metoden kan användas för att ensilera all spannmål på gården. Helkornsensilering kan användas också som en s.k. buffertmetod för att ge den huvudsakliga konserveringsmetoden mer flexibilitet, t.ex. genom att behandla en del av spannmålen med helkornsensilering. Vid helsädsensilering kan du börja utfodra spannmålen genas efter tröskningen och ensileringen. Det minskar behovet av att köpa fodersäd.

Vid helkornsensilering behövs mindre specialutrustning i ensileringsskedet, och spannmålen kan krossas senare när man har tillgång till lämplig utrustning. Vid helsädsensilering baserar sig ensileringen på användning av ett starkt propionsyrabaserat ensileringsmedel.

Ett annat sätt att ge spannmålstorkningen flexibilitet är att torka spannmålen till t.ex. 20 procents fukthalt och tillsätta Eastman Propcorn Plus-ensileringsmedel efter detta. Då fungerar fodersäden på samma sätt som torkad fodersäd i utfodringsanordningarna. På det här sättet får man ut spannmålen från torken betydligt snabbare.

Liittyvät tuotteet