Ett foderbyte ökade Blomqvists produktion och företagarna vann EKM-tävlingen

Rainer och Anette Blomqvist i Sund på Åland är glada över vinsten i Hankkijas tävling i EKM-produktion När de bytte foder, ökade kornas EKM-produktion med 11 kg/ko/dag under tävlingen. Priset för förstaplaceringen är en biljett till Hankkijas blandfoderresa till Portugal i höst.

Rainer och Anette är överraskade över hur mycket de kunde öka produktionen i synnerhet då det gäller förstakalvarna. En del av förstakalvarna når ända upp till 40 liter om dagen i och med den nya foderstaten. Tack vare den enorma produktionsökningen har kornas årsmedelproduktion nått över 12 600 EKM kg/ko. Trots den höga produktionen är gårdens halter fortsatt höga, fetthalten är 4,93 % och proteinhalten 3,73 %. En glädjande effekt av produktionsökningen är att den märks i gårdens resultat också.

Anette och Rainer satsar på kvalitet

Gården är ursprungligen Rainers hemgård. När Anette och Rainer startade sin verksamhet år 2003 fanns det 18 kor i ladugården och nästan allt arbete utfördes manuellt. Efter det har de utvidgat djurhållningen småningom och hyrt två pensionerade grannars ladugårdar. Just nu vistas gårdens 32 kor tillsammans i en hyrd ladugård, ungboskapen i en annan hyrd ladugård och sina kor och vuxna kvigor i gårdens egen ladugård. De mjölkande korna är uppbundna i bås men de andra utrymmena har renoverats till lösdriftsstall. En automat delar ut fodret. Gården har också några dikor.

Enligt gårdsfolket är ensilaget alltid basen i en lyckad utfodring. De anser att det är viktigt att korna alltid har tillgång till högklassigt ensilage, och att foderbordet inte hinner bli tomt under dagen. Vid sidan av ensilaget och egen spannmål använder gården Maitotilan Huippu-Krono-halvkoncentrat och Lypsy-Hertta-mineralfoder.

Anette och Rainer vill satsa på individuell skötsel av djuren och det antal kor de har nu är lämpligt med tanke på arbetsmängden. ”Vi vill inte vara störst, men vi vill vara bäst”, säger de när de visar det lokala mejeriets vandringspris för bästa proteinproduktion.