Familjen Partanens kor bland de högst avkastande i Finland

Hannele och Jukka Partanens toppbesättning i Nilsiä hade i fjol den högsta medelavkastningen i Finland. Korna som redan länge haft superhög avkastning placerade sig som etta i Finland med hela 14 491 EKM ko/år. Trots den smått otroliga mjölkmängden var också mjölkens halter fina: fetthalten är 4,6 % och proteinhalten 3,65 %.
Gården har gått i Jukka Partanens släkt från år 1732. Jukka började arbeta på gården för 45 år sedan, och år 1991 blev gården hans egen. Han har gått en lång väg sen starten med 6800 liter i medelproduktion. Båsladugården med 24 koplatser är från år 1981, men Partanens har aktivt förnyat och uppdaterat inredningen. Senast förnyades ladugårdens mjölkningsmaskin.

Ensilage och allfoder basen i utfodringen

Som kraftfoder för korna har paret Partanen redan länge använt Hankkijas allfoder. Auto-Krossi III är det foder man använder, och Jukka har varit så nöjd med fodret att han använt ett och samma foder i tjugo år. Huippu-Namino mineral har använts allt sedan produkten infördes i sortimentet. ”Fodret är smakligt”, konstaterar Jukka. Åt sinkorna ges också en liten giva allfoder, för att våmmen ska ha vant sig vid fodret innan den nya laktationsperioden börjar. Jukka planerar utfodringen utgående från rådgivarnas och Hankkijas utfodringsexperters planer.

Det balade ensilaget delas ut med fodervagn och kraftfodrets delas ut med en foderrobot. Roboten delar ut kraftfoder 8 gånger om dagen. Jukka berättar att utfodringsroboten när den kom höjde produktionen till helt nya nivåer, eftersom den delar ut fodret mycket oftare än vad en människa skulle hinna. Paret Partanen var i tiden bland de första som skaffade en utfodringsrobot, och under åren har de lärt känna robotens nycker riktigt bra.

Ensilagevallen är en traditionell blandning av timotej och ängssvingel. Partanens har experimenterat med rörsvingel på gården, men det tyckte korna inte om. Fodret skördas i samarbete med två andra gårdar. Att ha gemensamma maskiner sparar kostnader, när den ena balar, den andra slår och den tredje kört bort balarna från åkern. Jukka Partanen vill ha ett ensilage som har tillräcklig torrsubstanshalt men ändå har god smältbarhet. ”Fodret ska vara gott och smakligt”, säger han. På gården odlas också korn, som säljs till en annan nötkreatursgård.

Hannele och Jukka Partanens toppenfina kor får beta i vackra landskap.

Det krävs engagemang för att lyckas med arbetet

Alla diplom finns att beskåda på stugväggen.

Förutom att Partanens kor har hög avkastning har de också extremt god hållbarhet, medelantalet kalvningar är 3,4. För tillfället idisslar det tre hundratonnare i ladugården, och snart får gården sin sammanlagt sjätte hundratonnare. Gården har redan sin andra generation av hundratonnare. Paret Partanen är stolta över sin fina besättning. Inne i stugan har man satt upp inramade foton av hundratonnarna på hedersplats, och 50- och 100-tonnarnas inramade diplom finns också där.

På frågan om vad som är hemligheten bakom deras framgång svarar Hannele och Jukka, att man måste tycka om det arbete man gör. ”Man måste hela tiden vara på hugget”, säger Hannele. Det gäller att vara noga med uppföljningen, och att genast reagera om korna beter sig annorlunda än de brukar, eftersom anspänningen hos de högproducerande djuren är maximal. Det goda resultatet är summan av många faktorer. Hannele framhåller vikten av tålamod och förmågan att arbeta långsiktigt. Det fina resultatet kom i sista valetet, för vid årsskiftet tänker Hannele och Jukka avstå från sina kor och gå i välförtjänt pension från sitt arbete.