För fetare mjölk och bättre hälsa

Mjölkens fetthalt avspeglar kons smältning av fiber och fiberintagets nivå. Den viktigaste fiberkällan är vanligen smakligt ensilage, och för att våmmen ska kunna smälta fiber ska den vara frisk. Våmmikroberna som smälter fibern reagerar lätt på variationer i pH-nivån. Förebyggande av sur våm, också latent sur våm, är alltså ett kostnadseffektivt sätt att säkerställa en god fetthalt.

Latent eller dold våm eller SARA (subacute rumen acidosis) är svår att upptäcka men förekommer allmänt hos högproducerande kor. I praktiken upptäcks SARA förutom genom lågt fett-proteinförhållande (under 1,1) bara genom observation av korna: Varierande aptit, uppstötning av idisslingsbollar, minskat idisslande (<50 tuggningar/idisslingsboll, idisslingstid < 400 min/dygn), lös spillning och osmälta partiklar i spillningen. Ett sätt att bedöma risken för SARA är att erbjuda kon hö: en ko som lider av SARA kan välja fiberhaltigt foder för att balansera upp våmmens surhet, och äter gärna hö.

Med det här årets ensilage kommer risken för SARA att vara hög på många gårdar på grund av ensilagets höga sockerhalt, och på blandfodergårdar särskilt för att ensilaget är torrt och blandningen lätt utsorteras. Risken för SARA är dessutom hög om man tvingas använda större andel kraftfoder än vanligt t.ex. eftersom gården har brist på ensilage.

Om SARA länge förekommer i latent form hos en ko är det illa, eftersom tillståndet gör att våmväggen förtjockas, dess förmåga att smälta foder försämras och våmmen i värsta fall kan bli inflammerad. Man önskar att det för sådana fall skulle finnas en apparat med vilken man kunde se in i våmmen. Forskarna har redan kommit på ett slags sådant system: mätning av våmväggens tjocklek med ultraljud kan i framtiden vara ett nytt sätt att upptäcka kor som lider av SARA.

Det finns några gamla och beprövade sätt för att förebygga SARA och härigenom höja fetthalten: vi ökar foderstatens fiberhalt antingen med hjälp av fiberhaltigare grovfoder eller via kraftfodret. Dessutom hjälper det att tillsätta soda eller natriumbikarbonat till fodret eller att ge kon Pötsipuskuri som jämnar ut våmmens pH-variationer. För attundvika utsortering av torra foderblandningar kan vi tillsätta lämplig vätska, till exempel Farmarin Valkuaismelassi.

Text: Milla Frantzi