Framgångar och sinnesro med AIV konservering

Framgångarna på en nötgård består av talrika delar. Typiskt är att framgångarna inte är en slump, utan resultatet av långsiktigt arbete och lyckade val. I ladugården mjölkar friska kor. Utfodringen avlöper med rutin. Sinnet vilar när man ser på nöjda djur.

Ett bra foder är inte resultatet av en slump

Det lönar sig att identifiera faktorer som kräver för mycket tid och ta reda på orsakerna bakom dem. Ensilagets svaga kvalité kan orsaka talrika problem, som belastar gården. Dåligt fungerande kotrafik, sjuka kor, oätet foder på foderbordet och sortering av rutten foder vid silon är exempel av arbete, som kan undvikas med att satsa på ensilagets kvalité. Underskatta inte helhetsverkan av de här belastande faktorer. Med att ha grundläggande faktorer i skick, kan du märkbart minska negativa multiplikatoreffekter. Investeringar i ensilagets kvalité betalar sig mångdubblat tillbaka!

Sinnesro och känslan av kontroll gällande foderkonservering

Säkerhet till lyckad foderkonservering får du med att välja AIV konserveringslösningar, som hindrar feljäsning och onödig mjölksyrejäsning. Ekonomin på din gård är säkrad, när kornas mjölkavkastning och mjölkens halter är höga. Förslusterna i konserveringen minimeras under jäsnings- och utfodringsfasen. Utfodringen är lätt att organisera när dåligt foder inte måste separeras bort. Under sommartiden är det lättare att undvika uppvärmningsproblem i foder, då konserveringen inte endast baserar sig på mjölksyrejäsning, utan på AIV produkter.

Påverkan av AIV i foderkonserveringen och i mjölkproduktionen

Påverkan av AIV baserar sig på organiska syror, huvudsakligen på myrsyra. Verkningsmekanismen ända från händelser på cellnivån till mjölkproduktionen är väl kända tack vare vetenskaplig forkningsarbete.

Källa: Huhtanen, Pekka, Seija Jaakkola, and Juha Nousiainen. "An overview of silage research in Finland: from ensiling innovation to advances in dairy cow feeding." Agricultural and Food Science (2013).