Ger din ekogärning klirr i kassan?

Vill man effektivera arbetet gäller det att vara noggrann. Dagens kök behöver mycket utrymme för olika återvinningskärl. Beroende på vad du bor ska du samla in bioavfall, kartong, plast, metall, glas, blandavfall. Diskbordsskåpet räcker inte längre, utan var och en måste utveckla egna fiffliga lösningar för att göra den dagliga återvinningen lätt och smidig. Ju noggrannare du lyckas planera matinköpen och förbrukningen, desto mindre svinn uppstår, och också plånboken tackar.

Samma sak gäller vid utfodringen av din besättning. Ekogärningarna minskar svinnet samtidigt som utfodringens kostnadseffektivitet förbättras. Med en noga genomförd utfodring som stöder djurens hälsa kan vi producera så många kilo mjölk- och köttprotein som möjligt per kilo utsläpp. Detta minskar klimatavtrycket av den mjölk och det kött du producerar.

 

Tio tips för en miljövänlig utfodring:

1) Låt analysera ensilaget och den egna fodersäden

2) Planera utfodringen utgående från analyserna och uppdatera planen aktivt

3) Välj tilläggsfoder på basis av planen

4) Välj vid behov Sopiva®

5) Mät det förverkligade foderutnyttjande

6) Följ dagligen med produktionsresultaten och reagera på förändringar

7) Stöd djurens livslängd genom energi- och mineralutfodring

8) Effektivera utnyttjandet av ensilage med tillsatsämnena Progut® och AAT-skydd

9) Välj produkter som levereras i en säck eller ett lass i stället för många förpackningar och leveranser

10) Kom ihåg att föda upp ungdjuren effektivt

 
 

 
Kirsi Niemelä

Kirsi Niemelä
Utvecklingschef, nötfoder

Det sägs att det finns lika många sätt att sköta djur som det finns djurskötare. Samma tes gäller utfodringen av djur. I min blogg tar jag upp de olika utfodringsmodellernas egenskaper och nya vindar i världen.

kirsi.p.niemela@hankkija.fi
010 402 7106