Grundfaktorerna i ordning, högklassigt ensilage för utfodringen!

När du tillverkar ensilage, använd alltid ensileringsmedel. Utan ensileringsmedel är risken för att ensileringen misslyckas upp till 60 procent. Foder som tillverkats med ensileringsmedel har också bättre hygienisk kvalitet. Det betyder högre foderintag, bättre hållbarhet och bättre djurhälsa.

Inga ensileringsmedel kan ändå rädda skörden om inte grundfaktorerna är i skick:

1. Kontrollera att ensileringsmedlet räcker och att det är lämpligt för din skörd
2. Tänk på vallen redan vid etableringsskedet och sortvalet
3. Gödsla beståndet under säsongen enligt behov och sköt om ogräsbekämpningen
4. Slå vallen och låt den förtorka vid behov. Använd vid behov en slåtterkross som krossar stråets struktur och förbättrar fodrets hållbarhet
5. Se till att det inte kommer smuts i fodermassan, det kan försämra fodrets hållbarhet
6. Kontrollera att ensileringsmedelsdoseraren på slåttermaskinen fungerar och att den matar ut rätt dos
7. Vid ensilering i balar, linda in balarna i tillräckligt många lager plast av god kvalitet
8. Vid ensilering i silo eller stuka, se till att fodret packas väl och täcks ordentligt
9. Dimensionera silon och stukan och uttagningen av foder enligt foderförbrukningen
10. Se till att foderhygienen är god också under lagringen, och att fåglar och gnagare inte kommer åt fodret

(KÄLLA: DeLaval 2019)