Hankkija är en ansvarsfull aktör inom foderbranchen

I planeringen av utfodringen strävar vi efter ett optimalt resultat: näringsämnen utnyttjas helt, men ingenting ges för mycket. Det är bästa lösningen för producenten och miljön tackar.

Fodret granskas på foderbordet

Vi agerar ansvarsfullt när vi väljer och anskaffar råvaror. Vi köper inhemsk spannmål av finska odlare, bondbönor och andra proteinväxter ungefär 300 000 ton per år till fodertillverkningen. Ytterligare utnyttjar vi livsmedelsindustrins spill. Progres® ja Progut® , som är utvecklade av Hankkija, produceras enligt cirkulära ekonomins principer.

Med kvalitetskontroll säkrar vi råvarornas kvalité (mikrobiologisk kvalité), spårbarhet, produktsäkerhet (toxiner och patogen) och slutproduktens teknisk kvalité. Stora råvara partier ger enhetlig kvalité.

Vi agerar ansvarsfullt gällande energianvändningen i våra fabriker. Kvalitetssystemet förpliktar oss och hjälper att kontinuerligt förbättra vår verksamhet. Upp till 80 procent av Hankkijas foder tillverkas till hundraprocent med inhemska, förnybara eller delvis förnybara bränslen. Övergången till biobränsle har minskat vår koldioxidavtryck, då utsläppet av CO2 har minskat med 5000 ton per år. Minskningen motsvarar 25 miljoner kilometers CO2-utsläpp av en ny personbil enligt LiikenneFaktan (2019). Även svavelutsläpp har vi minskat till nästan noll. All spill i vår egen produktion, som vi inte kan utnyttja själv i foderproduktionen, använder vi som värmeenergi.

Vi producerar foder och foderlösningar som en del av den inhemska livsmedelskedjan. Med Hankkijas foder produceras det på gårdar kvalitativa och inhemska råvaror till finska mattillredare och livsmedelsproducenter.