Hankkija är en pålitlig partner inom foderindustrin

Hankkijas utfodrings- och foderexperter besöker gårdarnas produktionsanläggningar och observerar. Tillsammans med producenten identifierar vi gårdens behov och söker gårdsspecifika lösningar för att nå resultat. Utvecklingsidéer förs vidare till experterna i produktutvecklingen.

I foderfabrikerna, i råvaruanskaffningen och produktutvecklingen jobbar vi ambitiöst och professionellt. Våra experter i produktutvecklingen är högt utbildade, aktiva och erfarna. Vi är det ända finska foderföretaget, som har eget, internationellt betydande forskning.

Hankkija har ett omfattande forskningsnätverk både i Finland och utomlands. I Finland samarbetar vi i livsmedelskedjan med mejerier, slakterier och äggpackerier. I Finland och utomlands samarbetar vi med forskningsinstituten.

Foderlastbil

Hankkijas foderexperter arbetar alltid tillsammans med producenten och foderstaterna görs alltid enligt gårdens omständigheter och föremål. Vi följer mätbara resultat och modifierar planerna enligt mätresultat och gårdens behov. Vårt verksamhet är långsiktigt.

I vårt omfattande urval finns det produkter och lösningar till varje gård. Vi agerar i hela Finland. Försörjningstryggheten av våra foderfabriker är bra. Fabrikerna är Hankkijas egna och vi kan flexibelt producera gårdspecifika foderlösningar och foder i stor volym.

Vi gör vårt allt för att förbättra lönsamheten hos våra kunder. Den nås med bra produktionsresultat och djurhälsan. Vi utnyttjar nyaste informationen om råvarornas smältbarhet, behärskar receptkostnaderna och gör utfodringslösningar som producerar och fungerar. Vi utnyttjar fördelarna av koncernens internationell anskaffning. Hankkija är ett solvent företag, som investerar i framtiden.