Kan Lean-styrning användas i vommen?

På senaste år har många mjölkgårdar börjat använda Lean-styrningsmodellen i sin verksamhet. Modellen handlar om att hitta en balans mellan produktionens flödeseffektivitet och resurseffektivitet. Vi borde hitta samma balans också i kornas utfodring, särskilt i början av laktationen. Utfodringsplanering handlar alltså om Lean-styrning av vommens produktionsmiljö.

Fodermassan ska stanna i vommen så kort tid som möjligt för att kon ska kunna äta så mycket som möjligt. Massan får ändå inte bara skvalpa förbi, utan vommens arbetskraft, mikroberna, ska hinna bearbeta den maximalt. I vommen bearbetas fodret till värdeproducerande näring.

Korna överutfodras ofta med vissa näringsämnen. Överutfodring belastar vommens resurser och orsakar näringssvinn. Ett obearbetat foder producerar inget värde. En noggrann optimering av näringsämnen och ett foderval som baserar sig på detta ger mindre överutfodring. Foder- och utfodringskorrigeringar som gjorts för exakt rätt behov och vid exakt rätt tid ger vommikroberna bästa möjliga arbetsmiljö och minskar variationer i utfodringen som stör mikrobernas verksamhet.

Enligt Lean-modellen är Sopiva-utfodringsmodellerna det bästa alternativet för vommen. Noggrann optimering, minimering av spill och fortsatt förbättring är grundprincipen också för Sopiva.


Kirsi Niemelä
Utvecklingschef, Sopiva-foder

Kirsi Niemelä, Utvecklingschef, Sopiva-foder

Det sägs att det finns lika många sätt att sköta djur som det finns djurskötare. Samma tes gäller utfodringen av djur. I min blogg funderar jag på olika foderlösningar och deras egenskaper, och lyssnar på vindar från världen.