LBS Kallios gård i förändringens vindar på god andra plats i EKM-produktionstävlingen

På Lantbrukssammanslutningen Kallios gård i Ylivieska gick man senaste vinter helt in i EKM-produktionstävlingen, och resultatet var en fin andra plats. De lyckades höja produktionen med fantastiska 9,34 kg/ko/dag, och trenden har fortsatt också efter att tävlingen är över. Dagsmjölken har idag höjts till hela 37,5 liter/ko.

Salla och Veli-Matti Kallio lyckades höja mjölkproduktionen med fantastiska 9,34 kg/ko/dag.

Fantastisk produktionsökning med små ändringar

Under den tid gården deltog i tävlingen gjorde de en helhetsstudie av vilka alla faktorer de kunde förbättra i ladugården, och kom till att de skulle göra många små ändringar. Den största förändringen var att de bytte ut den stationära mixervagnen som var gammal och sliten och i stället köpte en Trioliet blandarvagn, vilket genast höjde mjölkproduktionen rejält. Dessutom optimerades recepten för djurgrupperna så att de bättre passar dem: mjölkkornas blandning gjordes starkare och mer energirik, kvigornas blandning späddes ut för att inte göra kvigorna feta och dikornas utfodring finslipades. Förutom att utfodringen ändades installerades fler vattenkar nära utgången från roboten, och ströbädden i kalvningsboxen byttes ut.

Som lockfoder i roboten får korna Auto-Houkutus fullfoder och dessutom energifoder för att säkerställa energitillgången för de nysskalvade korna. Med justeringen av utfodringen kommer de nysskalvade korna upp till högre avkastning, och förekomsten av ketos på gården minskade. Nu stiger kornas laktationskurva brant efter kalvningen, till skillnad från tidigare, när laktationen ökade långsamt. Veli-Matti berömmer Acetona-Energi-fodret för dess smaklighet, och säger att också kvigorna snabbare lär sig komma till roboten nu, när det bjuds på ett lockande foder. Mjölkkornas blandning innehåller förutom ensilage också halm, valsad spannmål, rybs och soda. Blandningen delas ut med en bandfoderfördelar två gånger om dagen.

Sinkornas och de äldre kvigornas blandning innehåller ensilage, halm och rybs. Av ensilaget har en del som ges åt korna hög smältbarhet, medan en del av ensilaget har skördats på senare stadium. Tidigare förekom oftare kalvningsförlamningar och sur våm på gården, men när man började blanda i av kornas ensilage i sinkoblandningen, minskade problemen efter kalvningen. Ungdjuren får upp till ett halvt års ålder äta av kornas blandning, och efter ett halvt år byter man ut blandningen till den svagare sinkoblandningen. Gårdsfolket gör själva åkerarbetet. Vallblandningen innehåller ängssvingel, timotej och klöver, vallen skördas med en självgående hack och ensileras i plansilor. Sinkornas foder som skördas senare balas. På gården odlas också korn och havre.

Mjölkproduktionen började stiga med fart efter att mixervagnen bytts.

Ladugårdsarbetet har effektiverats

Lantbrukssammanslutningen har från år 2011 drivits i bröderna Ville och Veli-Matti Kallios regi. Ville ansvarar för utfodringen, Vali-Matti för mjölkningen, och båda deltar i åkerarbetena. Gårdens robotladugård har tagits i bruk år 2008 och för tre år sedan köpte de en robot till. Totalt finns det idag 95 kor i ladugården. Veli-Mattis fru Salla sköter avelssidan. Korna är korsningar av ayrshire och holstein, och nu har man tagit med guernsey som tredje ras i korsningen. Målet med aveln är att få mera mjölk och högre halter.

Gårdsägarna är idag mycket nöjda med de förändringar de gjort. Trots att de gjort många små förändringar och kornas antal har ökat, går det inte åt mer tid för ladugårdsarbetena nu än förut, utan verksamheten har blivit effektivare. ”Vi har övervunnit svårigheterna och klarat oss”, konstaterar Salla och Veli-Matti med hänvisning till gårdens fjolår som präglades av maskinhaverier, olycksfall och sjukdomsfall bland korna.