Många sätt för ogräsbekämpning i vall

Ogräsbekämpningen i vall är en alltid lika aktuell fråga. Åkergyllen, maskros, förgätmigej, baldersbrå och nässlor vaknar till liv genast när vintern ger vika. I det skede då ogräsen redan har grott och börjat växa i vallbeståndet lönar det sig att bekämpa dem med Primus XL. Primus XL är bladverkande och har bred effekt mot de vanligaste ogräsen i vall. Det verkar också i svalare förhållanden. Karenstiden för Primus XL är 7 dygn. Ariane S lämpar sig för bekämpning av svåra ogräs i vall, om du kan vänta 30 dygn innan vallen bärgas till foder eller djuren släpps ut på bete.

Om ogräsen tar över i vallbeståndet påverkar det vall- och mjölkproduktionen på många sätt: vallens skördepotential minskar, vallens livslängd minskar, mängden ätbart foder minskar, vallfodrets smältbarhet försämras och vissa ogräs är till och med giftiga eller skadliga för djuren. Bekämpningströskeln för ogräs är mycket låg (5-10 %) då det är fråga om skadliga arter (sommargyllen, åkerranunkel, penninggräs eller tistlar). För mindre skadliga arter är bekämpningströskeln 10-15 % (maskros, åkerförgätmigej, krussyra).

Det bästa sättet att bekämpa ogräs är ändå att göra valletableringen ordentligt och se till att vallbeståndet kommer bra igång med tillväxten. I ett fulltätt bestånd finns det inget utrymme för ogräs att växa och utvecklas. Vi kan också påverka ogräsförekomsten med en god växtföljd och genom att välja bra vallväxtarter.

 

Päivi Peltovuori,
Corteva Agriscience