Mera ekologisk mjölk – hållbart!

Ekologisk produktion är inte enbart att följa ekologiska lagstiftningens paragrafer. Det är ett val, som hjälper att nå miljövänligare lösningar för att fylla mänsklighetens allt ökande matbehov.

I ekologisk produktion tas först och främst i hänsyn djurens välmående. Efter det här kommer produktionens miljövänlighet. Ekologiska produktionens etik är i de här detaljerna och med att observera och optimera dem kan vi komma närmare hållbar husdjursproduktion.

Hög mjölkavkastning sparar naturen

Lantbruket ansvarar för 12 procent av Finlands växthusutsläpp (SVT: Växthusutsläpp, 2018). Av det här är en tredje del orsakad av husdjurens matsmältning. Största klimatpåverkan har mjölkkorna, men orsaken är inte i själva djuret. Producerade utsläpp är till en del en följd av utfodringsval gjorda av människan.

Desto högre livstidsavkastning kon har, desto mindre producerar den beräknade miljöutsläpp per mjölkkilo. Våra nuvarande mjölkkor har avlats långsiktigt för att var högavkastande och med rätt näring når de den här potentialen lätt och naturligt. Väl planerad utfodring ger djuren tillräcklig näring för mjölkproduktionen utan onödiga miljöutsläpp orsakade av överutfodring.

Optimering av utfodringen ger resultat

Optimering betyder noggranna behovsberäkningar och komplettering av utfodringen enbart enligt behovet. Således går fodret som hämtas utanför gården till rätta ändamål, till djurens användning, och gårdsägaren betalar inte får något onödigt. Med hjälp av optimeringen minskar också lantbrukets miljöbelastning betydligt, eftersom det inte finns en möjlighet för överutfodring som orsakar utsläpp.

Ökande mjölkavkastningen orsakad av optimerad utfodring betyder inte intensiv utfodring. Med hjälp av optimering stiger mjölkavkastningen på grund av rätt näring och frisk boskap. I detta fall stiger mängden av mjölkkilon med kvalitativ och effektiv näring och inte på grund av kraftfodermängden som i intensiv utfodring. Då boskapen mår bra i sin helhet, producerar den bättre, korna blir lättare dräktiga och sjukdomarna minskar. För att nå den önskade resultaten, måste man känna speciellt väl konsistensen av komponenterna i utfodringen, man måste reagera i tid till ändringar och tas väl hand om råvarornas kvalité.

Behovet av inhemskt protein är inte entydig

Mjölkproduktionen kan ökas med utfodringen. Gällande Finlands ekomjölkkkor betyder det här bland annat kvalitativare protein, som ökar mängden av aminosyror som absorberas i tunntarmen. Enbart höga råproteinhalten i utfodringen garanterar inte tillräcklig intag av aminosyror utan nedbrytningen av råprotein kräver energi.

Ökningen av energihalten utan att samtidigt höja utfodringens fetthalt är för tillfälle en utmaning i ekologisk utfodring. Höga mängder av råprotein i utfodringen är helt meningslöst utan tillräcklig energi: Överutfodring orsakar onödiga utsläpp och onödiga kostnader.

Andra alternativet är att försöka öka andelen av protein som passerar våmmen med hjälp av PBV-halten i komponenter som används rakt i utfodringen. Av ekoråvaror är rybskross bästa källan för bypass-protein. Rybskrossen borde ha en låg fetthalt och tillräckligt hög proteinhalt för att proteinet kunde utnyttjas. Ifall fetthalten i rybs stannar på hög nivå och proteinhalten på låg nivå, försvagar den höga fetthalten utnyttjandet av värdefulla proteinet och då är tillsatta rybsen inte till någon nytta.

Ökning av inhemsk andel med samarbeten

Inhemska proteinsjälvförsörjningen i djurproduktionens ekokedja befinner sig ännu på förstadiet. Gällande foderproduktionen är oljeväxter oersättliga proteinkällor på grund av deras riklig aminosyrakonsistens. Vi söker ivriga ekoodlare till vår helt inhemska produktionskedja – från åkern till matbordet. Som vår kontraktsodlare producerar du råvaror rakt till finländsk olja- och foderbearbetning och du är med och ökar vår självförsörjning.

Specifikt foder från Hankkija

Hankkijas foderkunder har möjligheten att välja råvarorna som används i tillverkning av deras egna Luonnon Sopiva® -foder och möjligheten att påverka fodrets egenskaper i receptplaneringen. I detta fall kan var och en planera en helhet som passar till sin egen gård. Även i framtiden strävar vi efter att hitta ett allt större urval av råvaror. Individualisering kan göras i olika omständigheter, eftersom ingen eko gård är likadan.


Essi Parviainen
Inköpschef
Hankkija Oy