Mera kväve gav bättre ensilageskörd också denna torra sommar

På Naturresurscentralens försöksstation Karila i StMichel jämfördes sommaren 2018 skillnaderna mellan olika vallfrösorter och blandningar samt gödslingsnivåns inverkan på skördemängden och kvaliteten. Rutorna gödslades med två olika kvävenivåer. På den högre gödslingsnivån användes NPK- och NK-produkter enligt maximinivån för miljöersättningen. På den högre kvävenivån användes också bladgödsling.

Trots att förhålladena i somras var besvärliga, fick man med den högre kvävenivån i ett blandbestånd ca 1800 kg ts/ha högre skördenivå än på vallar som gödslats med normal nivå för orten. Totalskörden av två skördar var i medeltal ca 9400 kg ts/ha.

En tillräcklig gödsling enligt växtens behov säkrar en god skördenivå också i torra förhållanden, varvid man kan säkerställa en tillräcklig ensilagemängd för gården. Också den tredje skörden har gödslats enlilgt odlingsplanen, och resultaten kommer senare i höst.

Det går på många orter att få en tredje ensilageskörd, så det lönar sig att gödsla de arealer som ska skördas med tanke på maximal mängd ensilage.