Mineralutfodring för köttnöt

För att må bra och växa bra behöver växande köttnöt ett balanserat mineraltillskott under hela uppfödningstiden. Det du först ska kontrollera i mineralutfodringen är huvudmineralerna och särskilt att djuren får tillräckligt mycket kalcium. Kalcium är ett nödvändigt mineral i tillväxtskedet för att ge djuret starka ben och stark benstomme. För att säkra upptagningen av kalcium behövs alltid också D-vitamin. Förutom tillförseln av kalcium ska också fosfortillförseln säkras. Djuren får i allmänhet tillräckligt med fosfor om foderstaten innehåller ett tillskott av kraftfoder och rybs. Särskilt i början av uppfödningen kan det ändå finnas behov av tilläggsfosfor. Det optimala kalcium-fosforförhållandet ändras då djuret växer, för djur som väger under 200 kilo är kalciumbehovet litet större.

Stora köttnöt behöver också rikligt med natrium. Djuren kan själva reglera sitt natriumbehov, en slicksten är en lätt och praktisk lösning för att tillgodose natriumbalansen jämsides med den övriga mineralutfodringen. Natriumbrist kan synas till exempel på att djuren slickar på inredningen och dricker urin. Natrium behövs också för upptagningen av magnesium. Magnesium behövs för musklernas funktion. Bland annat försämras våmväggens rörelser (peristaltik) om magnesiumnivån är för låg. För att magnesiumet ska absorberas måste våmfunktionen vara i ordning och pH-värdet vara optimalt, eftersom magnesium upptas via våmväggen och inte som vanligt i tunntarmen. Ensilage har sällan eller aldrig tillräckligt hög magnesiumhalt för att allena tillgodose magnesiumbehovet hos djur som är i stark tillväxt.

Spårämnen, såsom koppar, selen, zink, mangan och jod, har viktiga uppgifter i cellernas förnyelse- och skyddsprocesser. Hos köttnöt påverkar spårämnena framför allt motståndskraften mot sjukdomar och klövarnas kondition. Den vanligaste spårämnesbristen är selenbrist som uppkommer på grund av låg selenhalt i fodret. Särskilt på ekogårdar är grundfodrets selenhalt mycket låg, och där måste tillgången till selen tryggas med mineraltillskott. Köttnöt har ett stort behov av selen, och selenbrist kan förorsaka muskeldegeneration, som kännetecknas av muskelstelhet och -svaghet. Ett kortvarigt bristtillstånd förorsakar diarré och svag tillväxt. Tillsammans med vitamin E stöder selen också djurhälsan och motståndskraften och minskar förekomsten av inflammationer.

Också koppar och zink är viktiga spårämnen som stöder köttnötens tillväxt. Zink behövs också för upptagning av det fettlösliga vitaminerna A och E. Det kan ibland vara svårt att upptäcka brist på dessa spårämnen, men försämrad immunitet och en urblekt färg på pälsen kan vara tecken på bristtillstånd. Raserna Simmental och Charolais är särskilt känsliga för kopparbrist.

Ensilagens mineral- och spårämneshalter varierar betydligt mellan olika gårdar, skiften och till och med skördeperioder. Det rekommenderas att gården låter göra en omfattande mineral- och spårämnesanalys av ensilaget minst en gång per år för att man vid utfodringsplaneringen ska kunna precisera doserna av mineralfoder enligt gårdens egna kompletteringsbehov.