Nya fler- och tvåradiga kornsorter i observationsförsök i Elimäki

I höstens förhandsförsäljning av utsäde ingår nya kornsorter som i fjol somras provodlades på Tillväxtprogrammets observationsrutor i Elimäki. Försöksrutorna behandlades enligt Tillväxtprogrammet och med minimiinsatser av gödsling och växtskyddsmedel. Resultaten av försöken presenteras i tabellen nedan.

Tillväxtprogram kvalitetsresultat

Vertti Rødhette Eversti Nousu Kombaredu Feedway Avalon
HLV 67,05 66,35 62,25 67,3 68,45 69,25 68
RP-% 15,2 13,4 14,6 11,9 11,8 11,1 12,2
Stärkelse 58,4 59,9 58,75 61,65 61,55 62,5 61,65
Minimiinsatser av gödsling och växtskyddsmedel
Kombisådd YaraMila Y 3 N 88 kg/ha
Ogräsbekämpning
Pixxaro Pro-förpackning Pixxaro EC 0,25 l/ha
Primus 0,075 l/ha
Bladlusbekämpning Danadim Progress 0,4 l/ha
Tillväxtprogram
Tillväxtregulator Moddus Evo 0,15 l/ha
Bladgödsling YaraVita Starphos 3 l/ha
Tillskottsgödsling YaraMila NK1 N 18 kg/ha
Svamppreparat Elatus Era 0,6 l/ha

Flerradigt korn

• Rødhette är ett intressant nytt stärkelse- och foderkorn. I fråga om växttid är den i klass med KaarleBOR och skörden har i våra egna Tillväxtprogramförsök varit + 10 % bättre än hos Kaarle. Sorten har synnerligen starkt strå.
• VerttiBOR kombinerar tidighet med synnerligen starkt strå, god sjukdomshärdighet och god kvalitet. Den hör i fråga om sjukdomshärdighet till de bästa av de flerradiga sorterna.
• EverstiBOR oär en sen och synnerligen stråstyv, storkärnig och avkastningsrik flerradig foder- och stärkelsekornsort för hela kornodlingsområdet.

Tvåradigt korn

• Nousu ett tidigt och avkastningsrikt tvåradigt korn som är en potentiell maltkornsort och godkänd som stärkelsekorn. Skördens kvalitet är som helhet god, eftersom sorten producerar stora kärnor. Proteinhalten och tusenkornsvikten är bra.
• Avalon är en ”Flexi-Malt” -sort av den nya generationen, som har utmärkta mältningsegenskaper. Avalon är en internationellt godkänd maltkornsort, vars kvalitet som officiellt maltkorn undersöks också hos oss. Det höga extraktutbytet vid lägre upplösningsgrad än för andra sorter försnabbar mältningen betydligt och förbättrar processens ekonomi. En sen och avkastningsrik sort.

Sorter som kommer till salu nästa år

• Kombaredu är ett potentiellt malt- och stärkelsekorn. I fråga om växttid är sorten 2,5 dagar tidigare än RTG Planer medan skördenivån är lika. I de officiella sortförsöken hlv 66,1 kg, tkv 50 g och helkorns-% (>2,5 mm) 93,3. Sorten har fått goda resultat i samförsök med maltkorn i Finland.
• Feedway är ett 2-radigt toppavkastande korn av fodertyp som saknar motstycke. Kvalitetsegenskaperna är i skick, hektolitervikten 66,4 kg och tkv 47,8 g. Verkligt stråstyv sort, i de officiella sortförsöken var liggsädsprocenten 4. Medeltidig sort, 94,3 dagars växttid

Högklassigt kornutsäde kan beställas från nätbutiken eller från affären för vårens sådd. Utnyttja din fraktfrihetsförmån*. När du beställer minst 4000 kilo utsäde får du leveransen till din gård fraktfritt.

*Förmånen gäller tillsvidare.