På Pennanens gård kompletterar man sitt sockerrika ensilage med Maito-Krossi allfoder

Minna Koljonen lyfter fram vikten av att man känner sina djur.
Minna Koljonen lyfter fram vikten av att man känner sina djur.

Jorma Pennanen och Minna Koljonen, mjölkproducenter i Kiuruvesi, är mycket nöjda med allfodret Maito-Krossi II. Gårdens klöverhaltiga och fiberfattiga ensilage är ganska torrt och har hög sockerhalt. Hög halt av socker som jäser snabbt i våmmen i kombination med lågt intag av fiber kan förorsaka våmproblem och latent sur våm hos kor och härigenom sänka deras avkastning. På grund av ensilagets ogynnsamma sammansättning har Pennanen och Koljonen börjat ge korna allfodret Maito-Krossi II, som är framtaget som komplement till energi- och sockerrikt ensilage, och vars energiinnehåll består av fibrer som smälter på ett skonsamt sätt i våmmen. Dessutom innehåller det ämnen som buffrar våmmens pH-variationer och motverkar våmförsurning. Minna säger att fodret har fungerat bra på deras gård.

Gårdens åkrar odlas ekologiskt och vallfodret ensileras i rundbalar. Sinkorna får hö och en begränsad ensilagegiva. Som mineralfoder används Umpi-Namino Anion, och spårämnesbehovet tillgodoses med ett tillskott av ADE-Hiven. Mjölk- och sinkornas samt ungdjurens proteinbehov tillgodoses med Valkuais-Krono-koncentrat.

Alla kalvar föds upp på gården

Maito-Krossi II smakar också för holstein-kon IIta på bilden, vars årsavkastning är svindlande 16 000 kilo.
Maito-Krossi II smakar också för holstein-kon IIta på bilden, vars årsavkastning är svindlande 16 000 kilo.

Det viktigaste för Minna och Jorma är att stallmiljön för de tjugo korna hålls jämn och stabil. Detsamma gäller utfodringen, där Minna framhåller att man ogärna ändrar kornas utfodring utan goda skäl. Gårdens medelproduktion är nära 10 000 kilo mjölk, fetthalten är 4,4 % och proteinhalten 3,4 %. Hälften av korna semineras med tjurar av köttras. Alla kalvar hålls kvar på gården, och köttraskorsningarna föds upp ända till slakt.

Minna säger att man för att lyckas ska ha ett bra djurmaterial och att man dessutom måste känna sina djur och ha ett gott öga för djur. Hörnstenarna för verksamheten på Jormas och Minnas gård är god skötsel, ensilage av god kvalitet och god djurhälsa. Minna poängterar att allt ska vara i ordning allt från att kalven är liten för att kon ska uppnå sin produktionspotential. ”Uppfödningen av en bra mjölkko börjar med kalven”, säger hon. Kalvarna får från första dagen i sitt liv mysli och senare Primo Hieho, och fodret spelar enligt Minna en viktig roll som stöd i kalvens uppväxt till vuxen mjölkko.

Paret har inga planer på att bygga till ladugården, men de planerar att ändra inredningen så att mjölkkornas bås utnyttjas maximalt. Minnas mål är att på lång sikt och med små steg i sänder öka mjölkproduktionen ytterligare och eventuellt få några hundratonnare till utöver den första som överskred den magiska gränsen.