På Simolas gård säkras selentillförseln med Seleeni-E Strong

På Ville och Elina Simolas gård i Pöytyä är selentillskottet en viktig del av kornas utfodring. Eftersom åkrarna odlas ekologiskt, kan de inte höja ensilagets selenhalt med hjälp av gödsling. På grund av selenbristen hade därför många av korna ofta symptom på dold kalvningsförlamning, bl.a. kvarbliven efterbörd. För att säkra tillgången till selen har Simolas nu börjat tillsätta starkt Seleeni-E Strong till fodret. Ville berättar att symptomen på selenbrist genast minskade, och samtidigt blev också kalvarna mer livskraftiga. ”Kalvarna är mer lättskötta, och har genast börjat dia bättre”, säger han. Ville berättar att paret emellanåt prövat på att lämna bort selentillskottet, men att problemen då kom tillbaka, varefter de genast tog tillbaka selentillskottet i utfodringen.

Ville och Elina utfodrar båsladugårdens 40 mjölkkor med blandfoder. Mjölkkornas blandning är en mångsidig mix av ensilage, hö, melass, skräddarsydd Sopiva-spannmålsblandning, rybs, salt, proteinmelass, soda, mineraler och Seleeni-E Strong.

Sinkornas foderstat är baserad på hö eller halm. Helt nyligen har man börjat ge sinkorna Sopivakivennäinen som mineralfoder. Det är ett mineral där selenhalten optimerats till en hög nivå. ”Det är enklast att ge selenet så att det ingår i mineralfodret”, menar Ville. Kvigorna utfodras fram till semineringen med kornas blandning, som kompletteras med allfodret Primo Kasvatus 1.

Primo Kasvatus 1 stöder kalvarnas utveckling till välbyggda kvigor, som tillsats till kornas blandning.

En brokig samling kor, och ännu egen glassfabrik

Gårdens mångsidiga vallblandning består av 11 vallväxtarter. Ville säger, att de växter i blandningen som hade de djupaste rötterna, och särskilt blålucernet, bäst tålde fjolsommarens torka. Fodret som ensileras i plansilo och rundbalar skördas av en entreprenör. Paret Simola säger att en lyckad utfodring och ett gott ensilage är själva grunden för kornas välmående och avkastning. En extra utmaning är de ekologiska åkrarna där det gäller att hålla en hög klöverhalt.

Den gamla stenladugården är ursprungligen från år 1947, men har moderniserats och reparerats under åren. Besättningen består av en brokig samling av olika raser. De flesta är ayrshire, men de har också holsteinkor, några jerseykor, brown swiss och några korsningar. Gården har en fast anställd arbetare som jobbar i ladugården. Under sommarsäsongen är det extra livat på gården tack vare Elinas glassfabrik, där hon under snart tio år tillverkat och sålt gårdens läckra Isontupa glass.