Paret Kokkonens nya ladugård är byggd för funktion på kornas villkor

Paula och janne Kokkonen i ladugården
I Janne och Paula Kokkonens ljusa ladugård är luften frisk och sval.

I Paula och Janne Kokkonens ladugård i Siilinjärvi är det behagligt svalt och skönt trots värmeböljan. Ladugården som togs i bruk år 2017 planerades länge och väl, och Janne berättar att de samlat in idéer genom att besöka många olika gårdar. Mödan har gett resultat, och Janne och Paula är idag mycket nöjda med kornas utrymmen och ladugårdens funktioner. För Paula och Janne var det viktigt att planera ladugårdens gångleder så att förflyttningen och djuren vid behov enkelt kan göras av en person.

Det här är i själva verket redan den andra ladugården som Janne varit med och planerat. År 2004 ombildades gården först till en lantbrukssammanslutning, och ett år efter det färdigställdes gårdens ladugård med en robot, som senare utökades med en robot till. I och med generationsväxlingen år 2008 tog Janne och Paula helt över gårdens skötsel. För tillfället har den nya ladugården tre robotar och ca 180 kor. Allt är ändå färdigt och planerat för en fjärde robot, och paret planerar att förstora besättningen ytterligare till 240 mjölkkor. För kalvarna finns ett eget kalvhus med 60 platser, och ungdjuren finns i den gamla robotladugården. Kvigorna flyttas över till den nya ladugården en månad före kalvningen så de hinner vänja sig vid den nya miljön. För att underlätta flyttningen har Kokkonens byggt en fast gång mellan de två ladugårdarna. Trots ibruktagningen av den nya ladugården har gårdens medelavkastning hållits hög på över 11 000 kilo.

Gott ensilage grunden för allt, blandningens sammansättning är viktig

Mjölkkornas blandning innehåller förutom ensilage också mineraler, rybs och spannmål. Kokkonens följer med blandningens konsistens och tillsätter vatten om blandningen är för torr. Det minskar risken för utsortering. Efter att gården bytt skivkvarn finns det inte längre hela korn och kärnor i kornas spillning. I fjol började de tillsätta Farmarin Sooda i blandningen, och det var ett viktigt tillskott på grund av värmen. Under varmare väder äter korna mindre av blandningen och äter hellre lockfoder vid roboten, och sodan fungerar som buffert och motverkar våmförsurning.

Vid robotarna får korna Auto-Krossi III allfoder och Acetona Energy Plus flytande som lockfoder. Den starka energilösningen togs i bruk för ett och ett halvt år sen, och har enligt paret Kokkonen uppskattats väl av korna. Under en vecka efter kalvningen får korna en förhöjd dos av energilösning för att säkerställa energitillförseln. Paula säger att man med energitillskottet har motverkat ketos, om korna till en början inte kunnat äta i takt med produktionsökningen.

Paret Kokkonen har en klar arbetsfördelning, Janne sköter utfodringen och åkerbruket och Paula ansvarar för djuren och ekonomisidan. Det viktigaste på gården är att ensileringen lyckas, eftersom det påverkar nästan allt i ladugården. Bara grunden är i ordning kan det övriga finjusteras med små åtgärder. Janne säger att djurens hälsa baserar sig på ett gott ensilage. ”Kor som äter bra hålls friskare. De kor för vilka foderintaget är minimifaktorn får lättare problem”, säger han. Ensilaget av timotej-ängssvingel ensileras med en självgående hack i silor. Gården har en egen silo för sinkorna, där ensileras halm eller äldre vallgräs. ”Hur förhållandena än är, är Jannes och Paulas ensilage alltid högklassigt”, berömmer Hankkijas expertförsäljare Jukka Väänänen.

Gången mellan nya och gamla ladugården
Mellan den gamla och den nya ladugården har de byggt en gång för att underlätta förflyttningen av djuren.
Fast instellerade verkstolen i ladugården
Tack vare den fast installerade verkstolen går klövvården snabbt. Kornas klövar verkas före sinläggningen och en gång under produktionsperioden.