Primo Powermix godis för spädkalvarna på Salos gård

kalvar
Huvudsaken för Mikko och Katri är kalvarnas hälsa.

På Katri och Mikko Salos gård i Björneborg är spädkalvarna friska och växer bra. Katri och Mikko tog över gården år 2002, och byggde då sin första kalvuppfödningsstation. Den tidigare generationen födde upp en del av kalvarna ända till slaktålder, men från år 2016 har alla spädkalvar som kommit till gården skickats vidare för slutuppfödning vid ett halvt års ålder.

Efter att paret Salo gått helt in för startuppfödning har antalet djurplatser i mjölkutfodringsavdelningarna utökats till 235. Både tjur- och kokalvar av mjölkras tas in i avdelningarna, först när kalvarna skickas vidare till nästa gård sorteras de enligt kön.

Katri och Mikko har varit nöjda med mjölknäringen Primo Powermix som de nu använder. De är särskilt nöjda med fodrets konsistens. Den automatiska utfodringsanläggningen är renare efter disk, och det blir inga fastlagda foderrester. Också napparna hålls renare, säger Katri. Dagsgivan av mjölknäring har begränsats till 15 liter. Kalvarnas intag av mjölknäring varierar och är i medeltal 10 liter per dag. Mikko säger att begränsad dricksutfodring är bättre, och menar att medeltillväxten inte stiger nämnvärt med fri dricksutfodring. Också utfodringspraxisen på ursprungsgården inverkar på hur dricksutfodringen lyckas. Katri säger att till exempel en kalv som vant sig vid att få dricka två gånger per dag inte alltid lär sig att dricka fler gånger från automaten. Paret berättar att de har prövat många olika dricksutfodringsmetoder under åren, men konstaterat att utfodring med automat fungerar bäst på deras gård.

Vid sidan av mjölknäring får kalvarna äta ensilage och Primo Kasvatus I fullfoder fritt. När avvänjningen närmar sig vänjs kalvarna stegvis vid att äta blandfoder, som innehåller korn, rybs och mineraler. Efter avvänjningen flyttas kalvarna till ”tonårshallen”, där de som tillägg till blandfoder får kraftfodertillskott morgon och kväll. Mikko säger att de har försökt hålla en måttlig kraftfoderprocent, för att en del av kraftfodret ska kunna ges separat. Det är en del av gårdens rutiner, och underlättar uppföljningen av djuren.
- När vi delar ut kraftfodret separat aktiverar det djuren, och det gör det lättare att följa med hur de har det, när alla kommer för att äta, förklarar Mikko.

Koll på djurhälsan med gott djuröga

Katri och Mikko Salo i ladugården
Katri och Mikko Salos kalvuppfödningsstation har 235 djurplatser.

Paret Salo betonar betydelsen av att ha ett gott djuröga och ständigt följa med hur kalvarna har det i vardagen.
- Vårdbesluten måste fattas genast. Det lönar sig aldrig att vänta till nästa dag och hoppas på att kalven då mår bättre, säger Mikko. Katri och Mikko säger att de egna ögonen är det bästa verktyget för uppföljningen. Arbetet för djurhälsan ger resultat på gården, kalvarnas utmönstringsprocent är 2,5 % och medeltillväxten upp till ett halvt års ålder är 1100 g/dygn.

Det är viktigt att de kalvar som kommer till gården är av god kvalitet.
- Du kan aldrig göra en guldklimp av en svag kalv, säger Katri. Den grupp Mikko och Katri nu har i uppfödningsstationen har varit bra, utan större utbrott av diarré eller andra hälsoproblem. Mikko och Katri konstaterar ändå, att hälsotillståndet i det kalvparti man får in kan variera mycket. Gården får in kalvar med två månaders mellanrum, dvs. sex kalvpartier om året. För paret Salo är arbetet en livsstil.
- Fuskarbete fungerar inte, säger Katri.