Satsa på vallproduktion

Sopiva-vallblandningar

Sopiva-vallblandningarna är vallblandningar som är skräddarsydda för din gård, utgående från gårdens egna behov och produktionsvillkor. I de skräddarsydda blandningarna kan kornas utfodringsmässiga behov beaktas. När du vill lyfta vallproduktionen till en ny nivå är Sopiva-blandningarna ett utmärkt val för din gård.

Hankkijas Rehevä - NYHET

Hankkijas Rehevä är en timojel-ängssvingelblandning med hög skördepotential för tre skördar. Timotejsorten i blandningen har god återväxtförmåga och ängssvingeln förbättrar ytterligare både blandningens återväxtförmåga och kvalitet. Mångåriga försök med blandningen visar att både avkastningsförmåga och skördens kvalitet (D-värde) har varit höga vid alla tre skördarna. Båda de sorter som används i blandningen har en vinterhärdighet av toppklass.

Hankkijas Laatu - NYHET

Hankkijas Laatu är en mångsidig vallfröblandning som innehåller klöver. Med blandningen kan man i flera skördar få högt D-värde och en proteinhalt som är högre än i vallblandningar med enbart vallgräs.

Hankkijan Sulava - UUTUUS

Med blandningen Hankkijas Sulava kan du i ett system med tre skördar få synnerligen högt D-värde och samtidigt en god nivå av NDF-fiber. Timotejsorten Tuure som ingår i blandningen ger högt D-värde vid alla skördar.

Hankkijan Klassikko

Hankkijas Klassikko är en blandning för många ändamål. Blantningen innehåller timotej (TuukkaBOR) 80 % och ängssvingel (IlmariBOR) 20 %.

 

StMichel 2018 observationsremsor för vallfröblandningar

I fjol undersöktes på Lukes forskningsanstalt i StMichel vallfröblandingarna Hankkijas Klassikko, Laatu och Sulava. Försöksresultaten var lovande. Med en blandning med hög skördepotential och gödsling fick man en torrsubstansskörd på över 10 000 ton/ha.

Observationsremsor, vallfröblandningar