Sinkornas utfodring påverkar deras hälsa

Intag av torrsubstans kg/dag. Dagar före kalvningen. Produktionsår (1-2, 3-4, > 5)

Vet du hur mycket din sinko äter? I det tyska forskningscentret ZTT Ide har sinkornas individuella intag av torrsubstans undersökts under flera år. Deras Holstein-kor äter i början av sinperioden i medeltal 12,5 kilo torrsubstans och i slutskedet 13,5 kilo ts/dag. De sista dagarna före kalvningen minskar foderintaget. Hos äldre kor börjar aptiten minskar redan en vecka före kalvningen, och minskningen är mer drastisk.

Ätförmågan före kalvningen har stor inverkan på kornas hälsa. På gården jämfördes foderintaget hos 270 kor i normal kondition (ryggfett 17-22,8 mm) under sintidens sista vecka. I studien hade man lämnat bort 50 procent av gårdens kor, som var fetare eller magra än besättningen i genomsnitt. De kor som hade normal kondition åt i medeltal 11,9 kilo ts/dag under den sista veckan före kalvningen. De bästa 20 procenten av korna åt 15,9 kg ts/dag och de sämsta 20 procenten endast 7,8 kg ts/dag. Mest oroväckande var den grupp som åt sämst. Dess mjölkproduktion blev sämre, och man tvingades utmönstra en fjärdedel av korna i gruppen under de första hundra produktionsdagarna på grund av allvarliga hälsoproblem. Från gruppen med den bästa aptiten utmönstrades ingen.

Dåligt foderintag innebär, att kon får i sig endast 2/3 av det planerade närings- och mineralbehovet. Detta ökar risken för kalvningsförlamning, ketos och andra ämnesomsättningsstörningar. Genom att se till att korna får tillräckligt mycket mineraler och ge den Acetona-energifoder redan före kalvningen kan man betydligt stöda hälsan hos äldre sinkor och sinkor som äter dåligt.

Av kvigorna åt de bästa 80 procenten 10,5 kg ts/dag med de sämsta 20 procenten endast 6,5 kg ts/dag. De kor som åt dåligt hade också 60 kg lägre levande vikt och sämre konditionsklass. Deras mjölkproduktion blev många kilo mindre, och det behövdes flera semineringar för följande dräktighet. Kvigornas ätförmåga kan förbättras genom att förbättra kalvarnas tillväxt. En god tillväxt som ger stora kvigor förstärker deras hälsa och fruktsamhet och ökar mjölkproduktionen.

Text: Pirjo Hissa