Smakligt foder med ensileringsmedel

Lyckad ensilering av vallfoder är lika viktigt från utfodringens synvinkel som ensilagets smältbarhet. Ensileringen har lyckats, om ensilaget doftar lätt syrligt och innehåller inga mikrober eller feljäsning. Då är ensilaget smakligt och orsakar inga smak- eller luktfel i mjölken. Ett smakligt foder är en förutsättning också för bra mjölkproduktion. För att ensileringen skall lyckas, är det nödvändigt att använda ensileringsmedel. Med gräsensilage är risken för feljäsning stor och utan ensileringsmedel är det svårt att garantera fodrets aerobiska stabilitet efter silon eller balen har öppnats. Ensileringsmedel för vall delas grovt i AIV-baserade och biologiska ensileringsmedel. AIV-ensileringsmedel, som baserar sig på syra, sänker pH-värden snabbt. AIV-ensileringsmedel skapar också för mjölksyrajäsningen en bra omgivning och syrorna hindrar växten av skadliga mikrober.
Funktionen av de biologiska ensileringsmedel baserar sig på mjölksyrabakterier. Mjölksyrabakterier använder ensilagets socker för att bilda mjölksyra. Mjölksyran sänker snabbt fodrets pH, som leder till en korrekt ensileringsprocess och minskar risken för feljäsning.
En del av biologiska ensileringsmedel innehåller också mikrobstammar, som producerar ättika- och propionsyra ur socker och sålunda hindrar de växten av skadliga mikrober, som jäst och mögel.

Målvärdena för ensilering

• Torrsubstanshalten över 27%
• Ammoniak under 70g/kg
• Sockerhalten 50-120g/kg ts
• Flyktiga fettsyror under 30g/kg ts

Hankkija har en mångsidig urval av ensileringsmedel för alla specialkrav. Ensileringsmedlet borde alltid väljas enligt den önskade torrsubstanshalten (diagrammet nedanför). Ensileringsmedlet skall också doseras enligt instruktionerna och jämt i hela fodret. Avgörande för spridandet av ensileringsmedlet är också skördemaskinen.

Tabell för tillämpligheten av olika ensileringsmedel för olika torrsubstanshalter