Som mål en perfekt och hållbar mjölkko

Familjen Vanhatalo från Siikainen är ett bekant syn på boskapsfältet. Juho, Heikki och mamman Sari är långsiktiga mjölkproducenter, men även passionerade uppfödare och utställningsbesökare. Okra 2019 är 23. året i rad där Vanhatalos Holstein kor är med i utställningen. De har haft framgångar även utomlands, utöver ett stort antal Grand Champion i Finland blev Juho och Vanhatalon Attico Sunset under vintern tredje i den Schweiziska Swiss Expo, där konkurrensen var hård.

Championer Okra 2019

Hemma i Siikainen, Otamo har familjen Vanhatalo 110 kors ladugård, där det mjölkar två Lely A5 -robotar. Den första togs i bruk i november 2018 och den andra i mars 2019. För närvarande mjölkar robotarna 96 kor, alltså nya kvigor ryms ännu med. Sammanlagd har de 113 kor, varav tjugotal kvigor kalvar i år. Samtidigt breddades foderbordet och de fick 24 platser till. Robotarna har fungerat bra och genom ändringen har korna varit lugnare i ladugården, säger Sari.

mjölkko

Med fodret har Vanhatalon haft två väldigt utmanande år gällande ensilaget. Eget foder har inte räckt till, utan de har hamnat köpa stora antal ensilage. Det här har såklart innehållit utmaningar och påverkat avkastningen. Nuvarande EKM-avkastningen är 11 398 kg, men målet är att återvända till 12 000 EKM-kg, som den var två år sedan. Ökningen har varit ungefär 1000 kg under robottiden. Mjölkens fettprocent är 4,31 och proteinhalt 3,57. Som tur verkar årets ensilageskörd lovande, så kornas potential kommer hoppeligen fram bättre under nästa vintern.

Gården har redan under lägre tid använt Auto-Krossi II som allfoder. Sari säger att den fungerar garanterat och kan komplettera bra olika ensilage. Fodret fungerar bra även i automatmjölkning och korna har aktivt cirkulerat genast då robotarna togs i bruk. Vanhatalos kor tål bra även höga kraftfodernivåer utan problem, som har för sin del hjälpt med den krävande fodersituationen. Som mineraler har de använt Sopivakivennäinen® i blandningen, som är tillverkad enligt foderanalyserna.

Vanhatalos Nea-Villarosa, bästa juvren Okra 2019. Bilden Maija Inkiläinen

På Vanhatalo gården satsas det på hållbarhet. Kornas kalvningsgång i medeltal är tre och de kor som sätts bort har haft en livstidsavkastning på 44 000 kg. Gården har redan 12 hundratonnare och hoppeligen blir det snart flera. ”Fysiska utformningen är inte enbart utseende, utan den hjälper kon att vara hållbar!” berättar Juho om bakgrunden av resultaterna.

Enligt Sari har de varit Hankkijas kunder under en lång tid. Nu driver bröderna Juho och Heikki gården, som utvecklar gården ivrigt. I framtiden önskar familjen Vanhatalo att kunna igen tävla utomlands i boskapsutställningar. Även en ny kalvstall byggs. Hankkija önskar framgångar och succé även i framtiden både i ringen och på hemmagården!