Sorkka+ mineraler ger friskare klövar på hållbart sätt

Kornas klövhälsa påverkas framför allt av förhållandena i ladugården, men med en ordentlig mineral- och spårämnesutfodring kan vi förebygga klövsjukdomar och stödja benens och klövarnas skick. Med friskare klövar går korna mer aktivt till mjölkningen och foderstället: hälsan och hållbarheten förbättras.

Klövhälsan påverkas framför allt av tillgången till kalcium. Också korta perioder med för litet kalcium, t.ex. efter kalvningen, försvagar klövämnet. Vid sidan av kalciumtillförseln ska man också se till att korna har jämn tillgång till vitamin D och får tillräckligt med fosfor för att kalciumet ska absorberas ordentligt.

Det lönar sig att bekämpa smittsamma klövsjukdomar.

Det vitamin som enligt undersökningar påverkar klövhälsan mest är biotin. En hög tillförsel av biotin (20 mg/dag) förbättrar skicket på fettkudden i klöven och ökar klövens hållbarhet för belastning. Det är bra att fortsätta med en hög dos av biotin i åtminstone tre månader för att effekten på klövhälsan ska synas. Koppar och zink är de spårämnen som behövs för att klövämnet ska utvecklas bra. Tillräcklig tillgång till zink har också främjar bl.a. läkningen av små klövsår. Mangan behövs för sin del för ledernas och broskets skick.

I fråga om smittsamma klövsjukdomar, som till exempel den svåra sjukdomen digital dermatit, är djurens egen motståndskraft i nyckelställning. I undersökningar har organiska spårämnen också minskat spridningen och symptomen på smittsamma klövsjukdomar. De organiska spårämnena upptas effektivt av kroppen på samma sätt som proteiner. Kon behöver spårämnen framför allt som oxidanter för att skydda organismen mot skadliga ämnen. Motståndskraften och härmed också förekomsten av klövsjukdomar påverkas förutom av tillgången till selen också av att djuren har tillgång till tillräckliga mängder koppar, mangan, zink och jod.

Hankkijas Sorkka+ mineraler har sammansatts som ett starkt stöd för klövhälsan. De innehåller en stor mängd biotin samt organiska spårämnen i kombination med ett balanserat mineralinnehåll. Den nyaste lösningar är att Sorkka+ tillsatts som en komponent i Huippu Namino, som passar för högproducerande besättningar under hela året som mineralfoder i foderautomater. Vid utfodring med blandfoder passar det starka helmineralet Lypsykivennäinen Sorkka+ som stöd för klövhälsan under laktationsperioden.

Vid mineralutfodringen av sinkor är det särskilt viktigt att förebygga klövsjukdomar, eftersom en ordentlig mineralutfodring under sintiden är det bästa stödet för den riskkänsliga kalvningstiden. Helmineralet Umpikivennäinen Sorkka+ är planerat för att exakt motsvara sinkornas mineralbehov och förebygga klövsjukdomar vid kalvningstiden.