Undersökning om hur socker och sockeralkohol inverkar på våmfermenteringen

Undersökning om hur socker och sockeralkohol inverkar på våmfermenteringen

Hankkija undersökte tillsammans med sin samarbetspartner Alimetrics hur olika söta socker- och alkoholhaltiga foderämnen inverkar på våmjäsningen. De ämnen som undersöktes var bifraktioner från den inhemska industrin, som utnyttjas i Hankkija fodertillverkning.

Till provrör innehållande våmvätska tillsattes ensilage och kraftfoder och de foderämnen man undersöktes i tre olika doseringsnivåer. Av provrörens innehåll uppmättes bildningen av fermenteringsprodukter, pH, metanproduktionen samt effekten på de viktigaste våmmikrobernas tillväxt efter 3, 5 och 7 timmar.

Alla sockerhaltiga foderämnen, blandmelass och sockerlösningar hade liknande effekt, de förstärkte våmjäsningen. Socker upplöses snabbt i våmmen, och bildade under de första timmarna rikligt med eteriska fettsyror i gasform samt mjölksyra. Också våmmens pH sjönk med högre sockerdoser. I utfodringen av nötkreatur ger socker fodret bättre smaklighet och stimulerar våmmikrobernas tillväxt, men socker måste ges i måttlig mängd.
Söta sockeralkoholer, såsom xylitol, använder våmmikroberna inte som näring. Därför sänkte större doser av xylitol och andra sockeralkoholblandningar något våmmens produktion av gaser, smörsyra och metan. Sockeralkoholerna försurade inte heller våmmen. I ett levande djur upptas sockeralkololer i blodomloppet och kon använder dem som energi- och blodsockerkällor.

Glycerol var ett näringsämne som våmmikroberna accepterade. Det påverkade våmfermenteringen något långsammare än socker. Glycerol höjde mjölkryran och sänkte våmmens pH inom 7 timmar efter utfodringen. Produktionen av ättikssyra minskade. I undersökningar om djurutfodring har rapporterats att också smörsyrahalten stigit, sen när våmmikroberna har hunnit anpassa sig till att fermentera glycerol. Glycerol nedbryts till största delen i våmmen, liksom också socker.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan konstateras att sockerhaltiga foderämnen och glycerol stärkte våmjäsningen och försurade våmmen om dosen var stor. Det är skäl att vara försiktig med doseringen av socker till idisslare. Också sockerrikt ensilage kan försura våmmen och göra gödseln lös. Söta sockeralkoholer, såsom xylitol, nedbryts däremot inte i våmmen utan upptas av blodomloppet och används som energikälla för mjölkproduktionen. Utredningen stöder ypperligt rönen från gårdsförsök med Hankkijan Acetona-energifoder där fodrets effektivitet konstaterats. Acetona® -energifodren innehåller sockeralkoholer och propylenglykos som effektiva substanser