Utfodring som höjer mjölkens halter

Höga halter höjer mjölkens värde.

Höga halter höjer mjölkens värde. Man kan i viss mån påverka mjölkens halter genom utfodringen. Ett gott foderintag, foder med god smältbarhet och tillräcklig mängd kraftfoder stöder höga halter i mjölken.

Förstadierna till mjölkens fett, ättiks- och smörsyra, kommer till största delen från NDF-fiber som nedbryts i våmmen. Produktionen av mjölkfett ökas alltså av rikliga givor vallfoder med god kvalitet och god smältbarhet. Med klöverfoder sjunker mjölkfettet vanligen jämfört med utfodring med gräsväxter, eftersom klöver innehåller mindre smältbar NDF-fiber. Ensilage med hög sockerhalt kan öka produktionen av mjölkfett.

Smältningen av fibern i ensilaget främjar en jämn och hög pH-nivå i våmmen pH över 6. Våmmens pH balanseras upp av tillräcklig halt av NDF i ensilaget, ständig tillgång till foder på foderbordet, måttlig mängd spannmål och socker samt långsamma förändringar av utfodringen. Vid behov kan foderstaten kompletteras med foderämnen som buffrar våmmens pH.

Kompletteringsfoder som höjer halterna

De ämnen som mest effektivt överförs från fodret till mjölken är hårda, våmskyddade fetter som tillskottsfoder innehåller. Växtoljor ökar för sin den mjölkmängden och för höga doser växtolja kan till och med sänka mjölkens fetthalt.

För att producera mjölkprotein behövs tillräckligt med energi och AAT-protein. De foderämnen som är bäst för att producera mjölkprotein är stärkelsehaltiga kraftfoder, såsom spannmål samt snitsel. Hög proteinhalt i mjölken stöds alltså bäst genom utfodring med tillräckligt kraftfoder.

Mjölkens halter höjs effektivt med Hankkijas EKM-foder, som innehåller rikligt med energi för att producera både höga halter och en god mjölkproduktion. EKM-fodrens balanserade och mångsidga sammansättning säkerställer våmmens funktion också vid höga produktionsnivåer. Auto-Krossi III, Auto-Krossi IV, Huippu-Krossi och Huippu-Krono har också egenskaper som höjer mjölkens halter. Också de gårdsspecifika Sopiva®-produkterna kan planeras för att i enlighet med gårdens produktionsmål höja halterna kraftigt.

Ta kontakt

Hankkijas utfodringsspecialister har branschens bästa kunnande inom utfodring av nötkreatur. Utfodringen på kreatursgårdarna planeras noggrant så att utfodringsbehoven i de olika produktionsskedena tillgodoses och överutfodring undviks. Lämna en kontaktbegäran eller sök upp utfodringsspecialisten i ditt område:

Nautojen ruokinta-asiantuntijoiden yhteystiedot