Utfodringen avgör

På Haga Kungsgård på Åland äter gårdens sammanlagt 800 nötkreatur Hankkijas Sopiva-foder som är skräddarsytt just för dem. Det gårdsspecifika fodret sparar tid och kostnader och djuren är friskare.

Kristoffer Lundberg och hans maka Jenny Sundqvist började med mjölkproduktion i början av 2014 i splitternya utrymmen på Haga Kungsgårds marker, i Saltvik på Åland. Idag har de ca 350 mjölkande kor, 100 som är i sin och sammanlagt ca 100 kvigor och kalvar.

En gång i veckan kurvar Hankkijas bil upp framför ladugården med 15-20 000 kilo Sopiva-foder från fastlandet. Fodret är skräddarsytt för den här gården och sammansättningen kan justeras regelbundet enligt gårdens behov. Vid behov kan ta bort eller lägga till en råvara.


Kvaliteten är jämn
Korna utfodras med blandfoder som tillverkas av ensilage, rybs, spannmål, halm och Sopiva-foder. Några andra foder behövs inte. ”Det är en stor fördel att vi får allt köpfoder från ett och samma ställe. Sopiva-fodret, som är skräddarsytt enligt våra behov, innehåller alla näringsämnen som behövs, både mineraler, salt och proteintillskott”, berömmer Lundberg. ”Blandningen blir nu lika varje gång även om fodret blandas av olika personer. Tidigare tillsatte råvarorna, såsom salt, mineraler, rybs och soja separat. När råvarorna köptes från flera olika ställen varierade fodrets sammansättning trots att receptet var detsamma. Det syntes på kornas mjölkproduktion och hälsa”, berättar Lundberg. Blandfodret görs i två versioner: starkare foder för de kor som mjölkar och lättare för kvigorna och sinkorna. Utfodringsplanerna görs av Keenans utfodringsrådgivare i Sverige. Det var på rekommendation av honom gården bytte till Sopivafoder. Sopiva-fodrets recept görs vid Hankkija.


Kristoffer Lundberg och Jenny Sundqvist inledde produktionen från scratch för ett par år sedan. Det snabbt växande djurantalet och de stora investeringarna skrämmer inte dem. Sonen Kasper bara skrattar.

Korna har möjlighet att gå på bete. Betesgången har ändå ingen stor betydelse för utfodringen.

Djuren gillar majs
Gården använder förutom vallensilage dessutom turvis helsädsensilage av ärt och majsensilage. ”Jag gillar majsen. Majs är mycket energirikt, det är förmånligt och majs kan odlas på Åland”, säger Lundberg. Blandfodret delas ut med Keenans mixervagn en gång om dagen, men foderhögarna flyttas närmare korna med Avanti-kompaltlastare 8-10 gånger dagligen. Korna äter foder motsvarande 23 kilo torrsubstans per dag. Det går åt så mycket vallfoder att Lundberg är tvungen att köpa vallfoder av grannarna. Kalvarna föds upp i igloor. De får mjölk tre gånger om dagen. Dessutom får de äta fritt av den hemmablandade foderblandningen.

Målsättningen friska djur
Kornas medelproduktion är för närvarande ca 9500 kg per år. Målsättningen är att få den att stiga till 10 000 kilo. Hög produktion är ändå inget egenvärde. ”Vi strävar inte efter maximal produktion där man tar ut allt av korna. Kornas hälsa och välmående är viktigare för oss. Därför får fodret inte vara för starkt”, säger Lundberg.

Det har man också lyckats med. Gården har en egen hälsovårdsveterinär. Veterinären kommer en gång i månaden från Sverige för att utföra den här stora åländska gårdens förebyggande hälsovårdsbesök.

Också kalvningarna har gått i stort sett utan problem. Kalvarna föds i den rymliga kalvningsboxen och man följer med kalvningarna med en kamera. Lundberg och Sumdqvist uppskattar att kalvningshjälp behövs vara vid en av hundra kalvningar. Kalvningsförlamningar förekommer kanske fyra gånger i året.

Gården har en egen klövvårdare som verkar klövarna på alla djur två gånger om året. Semineringarna sköts av en egen, halvtidsanställd seminolog. Också Lundberg själv seminererar.

Det går en stund vid mjölkningsstationen
Korna mjölkas vid mjölkningsstation två gånger om dagen. Antalet mjölkningsorgan är rätt litet i förhållande till antalet kor, endast 20 stycken. För två mjölkare räcker mjölkningen följaktligen fem timmar per gång. Företagarna själva bor ändå inte i mjölkningsgropen för gården har 12 anställda. Sex av dem arbetar i ladugården. Det är bra att Lundberg har studerat företagsledning. All mjölk gård till Ålands eget mejeri, ÅCA Ålandsmejeriet.

Maskinerna från Hankkija
Korna och kvigorna bor i tre stora kalla lösdriftshallar, som var och en är indelade i fyra avdelningar. Ladugårdsbyggnaderna är företagarparets egna, men jorden och bostadsbyggnaderna arrenderas av landskapet Åland, som äger Haga Kungsgård. Den historiska gården grundades av Gustav Vasa på 1550-talet.

Gården har ca 400 hektar vall och 80 hektar annan åker. Man har ändå inte placerat alla ägg i en korg, utan folket på Haga Kungsgård arbetar också med maskinentreprenad. Gårdens traktorer används bland annat för snöplogning och sandning av vägar. Lundberg har köpt största delen av gårdens jordbruksmaskiner från Hankkija. ”Det är lätt att arbeta med bara en försäljare. Maskinerna har fungerat bra. Och när maskinerna har köpts från den lokala Hankkija-affären är trillgången till reservdelar tryggad, vi behöver inte hämta dem från Riket eller ända från Sverige”, berömmer han.

Kristoffer Lundberg är full av positivitet och framtidstro - och många nya planer. Han tror att mångsidighet och en stor storlek på produktionsenheten hjälper jordbruket att anpassa sig till nya situationer. Det är också viktigt att samarbeta med andra gårdar: ”Ingen orkar i längden allena.”