Vad eftersträvar jag med min vallblandning?

vall

Ca 60 procent av den dagliga foderstaten för en mjölkko eller ett nötkreatur som föds upp till slakt består av ensilage. För sinkor, påläggskvigor och dikor är ensilagets andel ännu större. Ensilageproduktionens betydelse för nötkreaturhushållningen kan aldrig framhållas för mycket: förmånligt ensilage av bra kvalitet är grunden för produktiviteten. Men vilka saker borde vi fokusera på vid planeringen av en vallblandning?

Gårdens geografiska läge och skördetaktik är två grundfaktorer som bör beaktas vid planeringen av blandningen. Då ensilaget bärgas i två skördar passar som timotej bättre timotejsorter av den nordliga typen, till exempel sorten TuureBOR som bibehåller sin smältbarhet mycket bra. Om man använder en taktik med två skördar lönar det sig att ta med en timotejsort av den sydliga typen, som har bättre återväxtförmåga än den nordliga typen. RhoniaBOR är ett bra alternativ för blandningar som skördas tre gånger.

En viktig hörnsten i planeringen är ensilagets utfodringsmässiga kvalitet, odlingssäkerhet och avkastningsförmåga. Den utfodringsmässiga kvaliteten är en viktig del av en ekonomisk utfodring, med högklassigt ensilage är det lättare att få en hög produktionsnivå, och med lägre kraftfoderkostnad. Om kvalitetsvärdena å andra sidan blir för dåliga, kan man inte med andra foderkomponenter korrigera kvaliteten hos ett dåligt ensilage, utan avkastningsnivån sjunker. Hankkijas Sulava-blandning är ett bra exempel på en blandning med vilken du kan eftersträva hög kvalitet, eftersom basen i blandningen består av Tuure-timotej som har överlägsen smältbarhet. Ängssvingel och RiikkaBOR engelskt rajgräs tillför blandningen återväxtförmåga och smältbarhet.

Avkastningsförmågan och odlingssäkerheten är nyckelfaktorer när man vill behärska ensilagets produktionskostnader. En stor del av kostnadsposterna är konstanta, så med en större skörd kan man sänka priset per kilo torrsubtans, även om det förutsätter ökade kostnader för produktionsinsatser.

Med odlingssäkerhet menas blandningens förmåga att övervintra och producera en god och högkvalitativ skörd under olika år i varierande förhållanden. Utvintringsskador ger skördeminskningar, i luckor i beståndet får ogräs rum att växa och de gör att kvaliteten försämras. Förhållandena varierar mycket mellan olika växperioder, vilket de senaste åren har visat. Man bör kunna producera en ordentlig skörd av ensilage i varierande förhållanden för att få ihop boskapens årliga fodermängd.

Med traditionella blandningar kan man gynnsamma år producera en god och högkvalitativ skörd, men genom att tillsätta olika sorter i blandningen kan man förbättra avkastningsförmågan i olika förhållanden och påverka de kvalitetsfaktorer som eftersträvas. Hankkijan Laatu-blandning är en bra och mångsidig blandning som ger skörd och kvalitet i olika förhållanden. Basen i blandningen består av Tuure- och Rhonia-timotej. Engelskt rajgräs och ängssvingel ökar smältbarheten och smakligheten. Blandningen innehåller också röd- och vitklöver, sammanlagt 20 %. Klöverarterna fixerar kväve biologiskt och höjer blandningens proteinhalt liksom också återväxtförmågan och odlingssäkerheten.

Ett alternativ är en skräddarsydd Sopiva-blandning

Om du inte hittar ett intressant alternatv bland de färdiga blandningarna, ta då Hankkijas Sopiva-blandning. Sopiva-blandningen skräddarsys enligt dina behov. Och om det är något du fungerar över gällande planeringen av blandningen, vänd dig till Hankkijas specialistförsäljare och be honom/henne om hjälp med planeringen. Sopiva- blandningarna är en beställningstidsprodukt, utsäde ska beställas före slutet av januari. Partiets minimistorlek av blandningar är 600 kg. Vänta inte med att beställa utan vänd dig till din specialistförsäljare och köp nu vallfrön för nästa vårs sådd.

 

Bekanta dig med Hankkijas färdiga blandningar