Vad kan man göra om fodret värms upp i silon?

Under utfodringen borde temperaturen i den öppnade fodervallen vara ungefär samma som i omgivningen. Efter en lyckad konservering är situationen oftast så.

Det pratas om foderuppvärmning, när fodret värms upp som resultat av mikrobernas aktivitet, alltså fodret har börjat härskna. Det är svårt att rädda situationen om uppvärmningen har hunnit djupare i silon. Om problem börjar visa sig, lönar det sig att genast börja med korrigerande åtgärder för att minimera förlusterna.

Tips för att kontrollera uppvärmningen av en öppnad silo

⦁ Öppna silon bara lite i gången. Håll tyngderna och plasten på plats så länge som möjligt, så att fodret inte får luft mera än nödvändigt.
⦁ Använd gärna en skärande foderskärare. Gör en snygg snittyta. Utfodra fodret systematiskt så att alla snittytor används jämnt i djupriktningen (under vintertid 1m/vecka, sommartid 1,5 m/vecka).
⦁ Användningen i sidoriktningen kan påskyndas med att ta halva lass åt gången med foderskäraren, då gås hela foderväggen oftare igenom jämfört med hela lass.
⦁ Med att tillägga konserveringsmedel i silon under utfodringen är utmanande. Eastman Popcorn NC är ett användarvänligt alternativ för utledes spridning, i utledes spridningen är doseringen till exempel 1 l/m2.
⦁ Fodret som har redan blivit varmt lönar sig att ta bort helt, för att hållas framför uppvärmningen. Annars är risken att uppvärmningsfronten går hela tiden före utfodringsfronten.

Bekämpningen mot uppvärmningsutmaningen görs preliminärt redan under konserveringen av fodret. Valet av bekämpningsmedlet spelar en primär roll utöver pressningen och rätt siloarbete. Förmånligast och lättast är att hindra problem på förhand med att använda AIV-produkter till konserveringen.

Vad betyder aerobisk stabilitet?

Enligt vetenskapliga termer pratar man om ensilagets aerobisk stabilitet, när man syftar till tiden, som fodret håller i silon utan att värma upp efter den är öppnad. Fodrets uppvärmningskänslighet beror på fodrets mikrobiologiska kvalité, jäsningskvalité, fuktighet, luftighet och temperaturen. När fodret värms upp sker stora energiförlust och fodret som värms lätt upp kan orsaka mycket arbete. Foder som lätt värms upp är inte ett problem i sig själv i utfodringen, om fodret kan utfodras snabbt före uppvärmningen börjar.

Stabiliteten ensam berättar inte om kvalitén

Aerobiska stabiliteten räcker inte ensam som en mätare av fodrets kvalité. Stabiliteten kan nämligen vara resultaten till fodrets höga halten av flyktiga fettsyror. När fodret inte mera innehåller socker och det har skett mycket feljäsning i fodret, har mikroberna inte längre lätt användbara näringsämnen kvar. Fodret luktar illa och blir inte varmt. Fodret kan bli förstörd bara en gång. Om fodret blir dåligt redan under jäsningsperioden, har stabiliteten inte längre någon betydelse.

Hur når man en bra jäsningskvalité och en bra aerobisk stabilitet i samma foder?

Nyckeln är en summa av alla komponenter. Foderkonserveringens grundläggande saker måste skötas väl, alltså tre viktiga saker: hygien, surhet och anaerob. AIV som konserveringsmedel hjälper att förstöra skadliga mikrober, med att sänka pH:n snabbt i början av konserveringen och underlätta pressningen då syret mjukar upp fiberstrukturen. Det lönar sig att välja AIV Ässä Na speciellt till situationer där uppvärmningen kan förväntas, med andra ord till foder på ytan, där torrsubstansen är över 35% eller då fodret matas under sommaren. Desto längre fodret är lufttät stängt, desto mindre finns det sådana mikrober i fodret vid öppningen, som kan börja uppvärmingsprocessen.