Vår i luften – tankarna går till gödslingen av första vallskörden

Vem skulle de första dagarna i maj i fjol ha kunnat gissa, att växtperioden slulle stanna upp för tre veckor på grund av kyla och flera graders nattfrost. Året före, år 2019, hade växtperioden börjat rekordtidigt. De timotejdominerade vallarna, som under vintern laddat upp för en rivande tillväxtrytm, börjar växa och ta upp näring långt innan växtperioden officiellt börjar. Trots att den andra vallskörden i fjol somras på grund av den svala och torra våren var större än den första skörden, lönar det sig alltid att satsa på gödslingen av den första vallskörden, också inkommande sommar.

På Hankkijas tillväxtprogramrutor i Mäntsälä höjde en balanserad gödsling den första vallskörden med +510 kg ts/ha och Yaravita Thiotrac 300 5 l/ha + Amazinc 2 l/ha-bladgödsling höjde skörden med hela 1 150 kg ts/ha.

vallar, gödsling

Välj ett lämpligt YaraMila gödselmedel för gödsling av den första skörden

Under svåra växtperioder är det extra viktigt att gödslingen är balanserad. På våren när jorden är kall är ungefär en tredjedel av markens fosforförråd i en form som är användbar för vallen, och därför ska man för den första gdöslingen välja ett sammansatt YaraMila gödselmedel utgående från markkarteringsresultatet. I början av växtens utveckling påskyndar den lösliga fosforn i YaraMila gödselmedlet tillväxtstarten, effektiverar utnyttjandet av vårfuktigheten och förbättrar rötternas tillväxt. Med en tillräcklig fosforgödsling säkerställs också att ensilaget har tillräcklig fosforhalt.

Genom att i stället för enbart kvävegödsling gödsla med YaraMila Y3 ökade den första vallskörden med +510 kg ts/ha och genom att gödsla med YaraVita Thiotrac, 5l/ha + YaraVita Amazinc 2 l/ha blev skördeökningen hela 1150 kg ts/ha. Hankkijas tillväxtprogram, Mäntsälä 2020.

Fördelningen av kväve på olika vallskördar

Vid en strategi med tre vallskördar ska man använda 40 % av kvävet, dvs. 100 kg N/ha för gödsling av den första skörden. På samma sätt lönar det sig att vid en strategi med två skördar gödsla den första skörden med 100 kg N/ha. En högklassig första vallskörd på 4000 kg ts/ha upptar över 100 kg N/ha och en del av det kväve som behövs mineraliseras ur markens kväveförråd. Om gödselkvävet tar slut mitt under den första skördens utveckling avspeglas kvävebristen först i form av en låg råproteinhalt och på vintern i form av tillskottsutfodring med dyrt proteinfoder.

När är rätta tidpunkten för mineralgödsling?

Timotejdominerade vallar börjar växa redan innan växtperioden officiellt startar, men när är det bästa tidpunkten att gödsla? I princip lönar det sig fortfarande att gödsla vallarna så tidigt som möjligt på våren. Innan man börjar gödsla bör man ändå se efter hur vallarna övervintrat. Har vallgräsen ljusa, levande rötter, och ser man tecken på att de håller på att börja växa? Inte heller då man gödslar tidigt bör gödseln spridas medan marken ännu är vattenmättar, frusen eller täckt av snö, vilket gör att risken för avdunstning av kväve och kväveutlakning ökar.


Mervi Seppänen
Yara Suomi
Utvecklingschef, vallar