Vår Optimi-tjänst till ditt förfogande året om

Som foderavtalskund hos Hankkija har du som förmån gratis tillgång till tjänsten Optimi. I Optimi-tjänsten analyseras spannmålsråvarans fukthalt, proteinhalt, hektolitervikt och av korn och vete också stärkelshalten.

Den bästa utfodringen som är bäst förenlig med dina mål får du då du känner väl till spannmålens kvalitet. Hankkija har marknadens mångsidigaste urval av utfodringslösningar som komplement till gårdens egen spannmål.

På basis av analysuppgifter planerar våra utfodringsspecialister de bästa utfodringslösningarna för just Er gård.

Det är viktigt att provet är representativt

• Ta ett representativt prov av spannmålen från olika ställen av spannmålspartiet. Vi rekommenderar att du tar 10 delprov som du blandar till ett prov på en liter som du förpackar i provpåsen.
• Obsevera att spannmålen analyseras per spannmålsslag.
• Fyll i följebrevet noggrant och skriv tydligt på provpåsen att analysen ska användas för utfodringsplaner för djur.
• Ni kan skicka in provet via Postens returtjänst, avlämna det i vår butik eller ge det till vår utfodringsspecialist.

Om ni har olika spannmålsslag lönar det sig att under skördeperioden ta så många delprov av varje slag som möjligt. Delproven blandas omsorgsfullt och spannmålsprovet skickas in för analys. Det kan löna sig att investera i en provtagningsanordning som tar prov av spannmålsströmmen i samband med torkningen. Om spannmål av samma spannmålsslag lagras i olika silor t.ex. skiftesvis kan det vara klokt att samla ihop separata silovisa prov.

Om gården använder egna ärter eller egen bondböna i utfodringen lönar det sig att också skicka in prov av baljväxterna för analys, eftersom deras proteinhalt kan variera en hel del beroende på sort och växtförhållanden.

Eftersom den utrustning som används för spannmålsanalyserna är kalibrerad för olika växtslag lönar det sig att skicka in proven separat även om man planerar att göra blandningar av spannmålen. Uppge för utfodringsspecialisten blandsädens sammansättning, till exempel förhållandet mellan mängderna av havre och ärter som är lagrade i silona, så lyckas utfodringsplaneringen bäst.

Se på videon: Analysera din spannmål hos oss så vet du vad du ger dina djur