YaraVita BIOTRAC förbättrar vallarnas tillväxtstart

Yara introducerade i fjol somras ett nytt bladgödsel, YaraVita Biotrac, som testades i besvärliga tillväxtförhållanden på Yaras forskningsstation i Kotkaniemi och på Hankkijas försöksremsor för tillväxtprogrammet i Mäntsälä. YaraVita BIOTRAC är en biostimulant som förbättrar växternas tålighet mot olika stressfaktorer såsom torka eller blöta växtförhållanden.

Behandling med YaraVita Biotrac biostimulant passar för att förbättra tillväxtstarten både för den första och för den andra vallskörden. YaraVita Biotrac-behandlingen kan kombineras med ogräsbekämpning av första vallskörden.

 
 

I Kotkaniemi ökade behandlingen med YaraVita BIOTRAC i torra förhållanden den andra vallskörden med +540 kg ts/ha.

På Kotkaniemi led vallbestånden i fjol somras av torka efter den första skörden. Behandlingen med YaraVita Biotrac gjordes efter den första vallskörden, när det hade bildats bladmassa och beståndets höjd var 10 cm. YaraVita Biotrac förbättrade tillväxtstarten av den andra skörden och man fick en vallskörd som var +540 kg ts/ha större med en bruksmängd på 3 l/ha.

YaraVita Biotrac passar bra i tankblandningar med Yaravita Thiotrac 300 (5 l/ha), vilket förutom att det sätter fart på tillväxtstarten också förbättrar ensilagets råproteinhalt.

 
YaraVita BIOTRAC förbättrade 2. skördens tillväxtstart

Mervi Seppänen
Utvecklingschef
YaraSuomi