YaraVita-bladgödsel höjer vallskördens spårämneshalt

Höj vallskörden och förbättra kvaliteten med YaraVita Thiotrac- och Amazinc-bladgödsling. Tillskott av kväve, svavel, mangan och zink är viktigt för skördebildningen och höjer ensilagets halt av för djuren viktiga spårämnen. I Tillväxtprogramförsöken i Simo år 2017 steg mineral- och spårämneshalterna 5-10 procent jämfört med den obesprutade 0-rutan.

Ogräsbekämpningen bör vid behov gärna göras med samma tankblandning som bladgödslingen. I klöverfri vall lämpar sig som bekämpningsmedel Primus XL som har låg hektarkostnad. För klöverhaltiga vallar lämpar sig Gratil för ogräsbekämpningen.

Effekt av YaraVita bladgödsling på mängden ensilage.
 
Tankblandning ger mängd och kvalitet