Kalvfoder enligt önskemål

På Sallinens gård äter spädkalvarna belåtet det nya fodret Primo Vasikka, som planerats enligt gårdens önskemål. Nu räcker tillväxteffekten också för stora korsningskalvar.

Arttu Sallinen 11 år sköter gårdens spädkalvar.

I Janne och Airi Sallinens spädkalvsuppfödningshall i Lumijoki kliver pigga och nöjda kalvar omkring. De idisslar på torrt strö eller skuttar omkring i boxen. Familjens barn kan redan se till att allt står bra till hos kalvarna och att deras pälsar skiner.

Våren 2021 märkte Airi, att man inte helt kunde utnyttja de bästa kalvarnas tillväxtförmåga. Därför frågade hon Hankkija om ett kalvoder, som man skulle planera tillsammans.

Det nya fodret innehåller rejält med protein och energi för en kraftig tllväxt. Majs och snitsel jämnar ut våmmens pH. Immuniteten stöds av patenterat Progres® och Progut®. Mineralerna har kompletterats med organiskt selen och E-vitamin.

Önskemålen uppfylldes

Kalvar

Erfarenheterna av de nya fodret är bara goda.

- Kalvarnas dagstillväxt har ökat med ca hundra gram. Det är framför allt korsningskalvarna och de stora holsteinkalvarna som haft nytta av fodret. De kan utnyttja sin goda tillväxtpotential effektivt, och uppfödaren får valuta för korsningskalvarnas högre anskaffningspris, berättar Airi.

Deras päls hålls i extra gott skick, vilket är viktigt vid kalluppfödning. Inga klövproblem har heller förekommit under året.

Spädkalvarna äter minigranulat som de äter med god smak. De större kalvarna får samma foder, men det köps i lösvikt som korta granulat.

- Den stora fördelen är att vi kör med samma foder under hela uppfödningen, endast konsistensen ändras en aning. Härigenom sker ingen annan förändring av utfodringen i samband med avvänjningen.

Utfodringen av de stora 5-6 månader gamla kalvarna kompletterar Sallinen med litet egen valsad spannmål.

- Det går bra att ge litet fodersäd tillsammans med fodret, magarna har inte blivit sura och kalvarna har inte fått lös mage, berättar Airi.

Det foder man tagit fram tillsammans med paret Salline har konstaterats fungera bra också på andra gårdar, och har tagits in i Primo-uppfödningsfoderserien. Också på mjölkgårdar har man goda erfarenheter av fodret. Med Primo Vasikka uppföds starka kalvar!