Lappa vallen för bättre skörd

På våren när vallen börjat växa lönar det sig att gå en runda på fälten och kontrollera hur vallarna ser ut. De bestånd som såddes i fjol kunde på grund av torkan inte gro på alla ställen, så det kan finnas luckor i vallbestånden. När 30-40 procent av en vallåker är kal, sänker det skiftets skörd med va 2000 kg/ha.

Luckor i vallen - så påverjas första vallskörden
Schema 1. Luckor i vallen - så påverjas första vallskörden

Vallblandningar som lämpar sig för kompletteringssådd

försöksrutan
Av försöksrutan på bilden är 30 procent kalfläckar. Luckorna är perfekta växtplatser för ogräsen.

Hankkijan Sulava är en blandning av timotej, ängssvingel och engelskt rajgräs, som kan ge vall med högt D-värde och stor andel NDF-fiber. Passar för ensilageproduktion med tre skördar samt som betesvall.

Hankkijan Laatu är en mångsidig blandning med klöverinslag, med vilken man kan uppnå ett högt D-värde och högre proteinhalt. Passar till betesvall och för ensilageproduktion.

Hankkijan Rehevä är en timojel-ängssvingelblandning med hög skördepotential för effektiv vallproduktion.

Hankkijan Pikalaidun för bete på etableringsåret och ger tack vare innehållet av mångåriga arter en rik skörd påföljande år.