Mineralämbaret försäkrar mineralkompletteringen hos LBS Hunnakko

I mitten av vita snödrivor i Jalasjärvi i Södra Österbotten ligger mjölkgården LBS Hunnakko. Vädret är såhär i slutet av januari klart och landskapet så vitt att det är svårt att skilja vägen från åkerskantren. Efter vi kommit igenom det vita landskapet syns LBS Hunnakko mitt på åkern. På oss väntade en varm österbottnisk bris, då gårdens ägare Sami, Eeva och Jorma Hunnakko tog oss emot.

Diskussionen flödade på då Jorma Hunnakko berättade om anskaffningen av mjölkrobotar till öppningen av Kyläkauppa i Tuuri. Gården har många historier, speciellt om långvarigt och högklassiskt arbete och hur det är att vara banbrytare. De var första gården i Jalasjärvi som tog i bruk en mjölkrobot. Eeva Hunnakko minns att de övergick till det nya mjölkningssättet i december år 2004. Jorma kompletterar att nästan under hela den här tiden, alltså nästan i 25 år, har de använt Auto-Krossi II som lockfoder, som har konstaterats att vara av hög kvalité.

Kvalité utan att kompromissa med avkastningen

Medaljer från Walter Ehrström stiftelsen

På väggen i stugan finns en medalj av brons, som gården har fått ett år före mjölkroboten togs i bruk, från Walter Ehrström stiftelsen för långvarigt och framgångsrikt arbete för att bevara livsmedelshygien. Av den här orsaken är det säkert ingen slump att verksamheten har utvecklats ur kvalitetssynvinkel. Tre år sedan blev en tillbyggnad färdig i ladugården. Dit investerades en till mjölkrobot. Till den samma tillbyggnaden flyttades också den gamla roboten, som senare ersattes med en ny modell. I tillbyggnaden idisslar nu 95 nöjda mjölkkor med an dagsavkastning på 36 kilo.

Sami Hunnakko presenterar gårdens utfodringslösningar. Mjölkkorna får utöver lockfoder också en blandning. Blandningen består av vall ensilage, rybs, spannmål, skyddat fett, mineraler och halm. Av spannmålet måste havre bevaras som kross, på grund av våta växtperioden, medan torkandet av korn lyckades. I blandningen har sedan hösten tillagts lite soda för att balansera periodisk surning av våmmen, som orsakats av låg fiber i ensilaget.

Mineralämbaret försäkrar mineralkompletteringen

Kor i ladugården

På foderbordet hittar man bland nya blandningen ett Lypsy Slickämbar, som har pålitligt fyllt mineral-, spårämnes- och vitaminbristen redan i två år. Sami räknar att ett ämbar håller mellan en och en halv vecka. ”Smartare än en stor klump, man undviker slöseri”, kommenterar Jorma om slickämbarens storlek.

Slickämbaret Lypsy har mycket höga mineral-, spårämnes- och vitaminhalter men är ändå smaklig. På foderbordet pågår det också under gästernas ögon en liten tävling mellan kompisarna, om vem som hinner oftare slicka slickstenen.

I kontrollrummet finns den nyaste versionen av vår tidigare bekantskap, en hedersdiplom av guld från Walter Ehrströms stiftelse, som LBS Hunnakko fick i april 2017. Kvalitetsarbetet fortsätter alltså vidare och det flyttas vidare till nästa generationen genom lantbrukssammanslutningen. De förbättringsarbetena som pågår i kalvstallet är en del av den kontinuerliga utvecklingen på gården.

Då vi passerar sinkorna i gamla ladugården hälsar de lugnt. Sinkorna har en egen blandning , som innehåller betydligt mera fiber än den för mjölkkor. Således undviker man viktuppgången under den icke-produktiva tiden. Bredvid blandningen finns det också ett Umpi Slickämbar, som är planerad för att komplettera sinkornas och det växande fostrets behov.