Muutos-Mustikki ger en prognos över fodrets produktionsverkan

Hankkijas utfodringstjänsten Muutos-Mustikki

Mjölkgårdsföretagare, har du funderat på att använda Hankkijas foder för dina mjölkkor? Det man vill åt genom att byta foderleverantör är ofta bättre produktionsresultat och bättre expertishjälp när det gäller att utveckla produktionen. Hur kunde Hankkijas foderprodukter påverka din gårds produktionsresultat? Utfodringstjänsten Muutos-Mustikki ger dig svar på frågan. Muutos-Mustikki ger en en uppskattning av hur din EKM-produktion kan utvecklas med våra foder.

Muutos-Mustikki baserar sig på vetenskaplig utfodringsforskning och modeller som utarbetats utifrån inhemska utfodringsförsök. På basis av forskningen har vi skapat en kalkylmodell, Muutos-Mustikki, som ger en uppskattningar hur din gårds EKM-produktion kunde utvecklas med Hankkijas foder- och utfodringslösningar.

För att använda Muutos-Mustikki behöver vi aktuella data om din utfodring, dvs. foderanalyser av gårdens egna foder, samt några nyckeltal om din nuvafrande produktion, bland annat om de nuvarande halterna och mjölkmängden. Resultatet av Muutos-Mustikki-utfodringstjänsten tas fram med en kalkylmodell som baserar sig från antagandet, att utfodringen förverkligas enligt Hankkijas utfodringsrekommendationer, att analyserna av gårdens egna foder är aktuella och att produktionen inte begränsas av olika miljöfaktorer. Miljöfaktorernas inverkan kan vi tillsammans bedöma i samband med vår utfodringsspecialists gårdsbesök.

Ta kontakt med din utfodringsspecialist eller försäljningsförhandlare vid Hankkija för att få en utvärdering med Muutos-Mustikki.

Ta kontakt

Hankkijas utfodringsspecialister har branschens bästa kunnande inom utfodring av nötkreatur. Utfodringen på kreatursgårdarna planeras noggrant så att utfodringsbehoven i de olika produktionsskedena tillgodoses och överutfodring undviks. Lämna en kontaktbegäran eller sök upp utfodringsspecialisten i ditt område:

Nautojen ruokinta-asiantuntijoiden yhteystiedot

Husdjurens välmående och produktivitet är av största vikt för oss på Hankkija. För oss räcker det inte att vi producerar foder i våra fabriker, utan vi gör det så bra vi kan, med yrkeskunskap och engagemang. I egenskap av Finlands ledande fodertillverkare och som internationell aktör är det viktigt för oss att våra kundlöften syns i våra handlingar varje dag. Kärnan i vårt löfte är att Hankkija är en föregångare, specialist, pålitlig partner och ansvarsfull aktör. Det vi lovar, det håller vi!