Nytt från fodersektorn i Europa

Schweiz, mjölkproduktionen

Foderbranschens årliga kongress Intercoop Europe Animal Feed Congress anordnades i slutet av maj i Salzburg, Österrike. Kongressens huvudtema var i år husdjursproduktionens hållbarhet, som forskarna och foderexperterna belyste med nya och intressant information. Intercoop ger också ett utmärkt tillfälle till att skapa nätverk med andra europeiska fodertillverkare. Nästa år är det Hankkijas tur att stå värd för Intercoop-foderkongressen och fortsätta det goda samarbetet med andra europeiska partner i foderbranschen.

Målet en hållbar husdjursproduktion

På kongressen presenterade Thomas Guggenberger, forskare vid AREC Raumberg-Gumpenstein i Österrike, kalkyler över gasutsläppens miljöpåverkan. Metan nedbryts långsamt, vilket minskar dess relativa påverkan på klimatuppvärmningen på lång sikt. Koldioxid är däremot mycket stabilt så dess påverkan i atmosfären är långvarig och kumulativ. Minskningen av metanutsläppen är ett steg i rätt riktning, i analyserna på kort sikt betonas metanets betydelse för mycket. Det är betydligt viktigare att få koldioxidutsläppen under kontroll.

Wilhelm Windisch från tekniska universitetet i München lyfte fram biomassornas betydelse vid bedömningen av livsmedelsproduktionens hållbarhet. Om man producerar 1 kg vegansk mat uppstår samtidigt minst 4 kg ickeätbar biomassa. Nötkreatur kan av detta producera ytterligare 0,5 kg värdefull proteinhaltig föda.

I Danmark hade man undersökt hur preparatet Bovaer 3-NOP, som minskar metanproduktionen, påverkar mjölkproduktionen. Med tillsatspreparatet uppnäddes en betydande minskning av metanproduktionen. Kornas foderintag och mjölkproduktion bibehölls på samma nivå som förut.

I Schweiz har man byggt upp ett kommersiellt system med vars hjälp mjölkproduktionen kan delta i en frivillig minskning av koldioxidutsläppen. Boskapsgården köper en foderprodukt som innehåller ett växtextraktpreparat som minskar produktionen av metan och ammoniak. Jordbrukaren överlåter rätten att använda klimatavdrag till Fenaco, som betalar tillsatsämnets kostnadsandel åt fodertillverkaren. Jordbrukaren behöver såleldes bara betala fodrets andel. Fenaco kan sälja utsläppsminskningsrättigheterna vidare. Systemet övervakas och verifieras av Gold Standard.

Merförtjänster för mjölkproduktionen

I kongressprogrammet ingick också exkursioner där deltagarna fick bekanta sig med Österrikes jordbruk och mjölkproduktion. Ekoproduktionen är viktig i Österrike, särskilt i bergstrakterna. Ca 30 % av den producerade mjölken är ekologisk. Ekomjölkens pris är 11 cent högre än priset för konventionell mjölk, och priset för ekomjölk som producerats med hö är 35 c högre.

Gårdarna i bergen är små, men får extra inkomster av förädling och gårdsförsäljning av husdjursprodukter samt av turism. Vi besökte en boskapsgård som tillverkar olika ostar samt choklad av mjölk från jersey-kor, och som säljer egen sylt, speltprodukter, örtteer, honung och naturkosmetik i sin egen gårdsbutik. Gården tar också emot skolgrupper som får tillverka egen ost. Dessutom erbjuds inkvartering för turister.

Den andra gården vid besökte ligger i bergen nära ett slalomcenter. I huset som är av alphustyp hyr man ut rum åt turister, och vintertid kör husbonden upp spår med pistmaskin vid sidan av boskapsskötseln. Gården har en lösdriftsladugård med plats för 30 ekokor. Vallfodret bärgas på de branta alpåkrarna.

Schweiz, mjölkproduktionen
Schweiz, mjölkproduktionen