Online-Onnikki håller mjölkkornas avkastning hög

Hankkijan ruokintapalvelu Online-Onnikki

Online-Onnikki är en ny datasmart utfodringstjänst för Hankkijas foderkunder. Online-Onnikki sparar som bäst din arbetstid och förbättrar produktiviteten för utfodringen på din gård.

Utfodringstjänsten Online-Onnikki baserar sig på att yrkesmässigt intensifera och berika samarbetet mellan din gård och Hankkijas utfodringsteam med produktions och utfodringsdata- Med hjälp av vår nya utfodringstjänst kan din utfodringsspecialistmed hjälp av utfodringsplanering reagera snabbt och korrekt på förändringae som sker i din gårds produktion, varvid mjölkkornas produktion hålls på hög nivå och tillfälliga produktionssvackor blir så små och kortvariga som möjligt.

Så som utfodringstjänstens namn säger är din utfodringsspecialist ständigt uppdaterad om de nyckeltal som är viktigast för utfodringen. Det blir allt viktigare att kunna bedöma förändringar av utfodringen. Din utfodrinsspecialist ser snabbt hur de uppdaterade utfodringsplanerna elle större förndringar inverkar på produktionen, och ger vid behov snabbt förslag till ytterligare förändringar, om det eftersträvade produktionsutfallet inte uppnås.

Efter att ha gått över till Online-Onnikki-utfodringstjänsten behöver du inte länger leta fram aktuella uppgifter åt din utfodringsspecialist om t.ex. mjölkproduktionen, omloppet, DIM-talet eller fodersvinn, till grund för utfodringsplanen. Med hjälp av Online-Onnikki motsvarar utfodringsplanerna ännu bättre än tidigare dina djurs behov och din gårds målsättningar.

Online-Onnikki-utfodringstjönsten passar för mjölkrobotgårdar som använder Hankkijas foder och utfodringsplaner.

Lätt att ta i bruk:
För att ta i bruk utfodringstjänsten Online-Onnikki ska du först kontakta din utfodringsspecialist och komma överens med en lämplig tid. Beroende på mjölkningssystemet bokar du en tid på 15-45 minuter. Vid den överenskomna tidpunkten tar vi kontakt med dig och ger dig instruktioner om hur tjänsten tas i bruk.

Kompatibilitet:
- Mjölkningssystem bl.a. Lely (T4C, Horizon), DeLaval (Delpro), Gea (C21/Dairyplan), SAC (TIM).
- Din mjölkgård använder Hankkijas foder och utfodringsplaner.

Pris:
- Månadsavgift: 199 €/mån inkl. moms 14 %.

Ta kontakt

Hankkijas utfodringsspecialister har branschens bästa kunnande inom utfodring av nötkreatur. Utfodringen på kreatursgårdarna planeras noggrant så att utfodringsbehoven i de olika produktionsskedena tillgodoses och överutfodring undviks. Lämna en kontaktbegäran eller sök upp utfodringsspecialisten i ditt område:

Nautojen ruokinta-asiantuntijoiden yhteystiedot

Husdjurens välmående och produktivitet är av största vikt för oss på Hankkija. För oss räcker det inte att vi producerar foder i våra fabriker, utan vi gör det så bra vi kan, med yrkeskunskap och engagemang. I egenskap av Finlands ledande fodertillverkare och som internationell aktör är det viktigt för oss att våra kundlöften syns i våra handlingar varje dag. Kärnan i vårt löfte är att Hankkija är en föregångare, specialist, pålitlig partner och ansvarsfull aktör. Det vi lovar, det håller vi!