Precision och effektivitet med Agronic

Text och foto: MATTI TURTIAINEN

Agronic-svämvagn

Mikko Elovaara Oy:s nya Agronic-svämvagn har uppfyllt löftena. Vagnen som är försedd med den nyaste tekniken är en skonsam men effektiv arbetshäst.

Septemberdagen gry med solsken efter en lång regnperiod när Mikko och Antti Elovaara kör ut med svämspridaren på en av sina stubbåkrar i Kiuruvesi. De har kört med sin Agronic svämvagn sedan i juni, och den har visat sig vara ett effektivt redskap.

Elovaaras Agronic HXA II -vagn har rejält med tilläggsutrustning. Den tjugo kubik stora cisternen fylls med en pumplastare och svämmet placeras effektivt i jorden med den femton breda teleskopiska bommen med knivskär. Man har också fokuserat på att minska marktrycket av det tunga ekipaget.

- Vagnen har ett system för reglering av däckstrycket och krabbstyrning, berättar Antti Elovaara.Den breda inmyllningsbommen matas via två fördelare, på vändtegarna kan man minska dubbelspridning genom att vid behov stänga av den ena.

Sväm och rejekt på åkern

Antti Elovaara menar att det är viktigt att rejektsvämmet, som innehåller lättlösligt kväve, kan spridas på växtligheten vid rätt tid.

Tidigare anlitade Antti och Mikko Elovaara en entreprenör med en släpslangspridare för svämspridningen. Slangspridning passar utmärkt för Elovaaras gårdar, eftersom största delen av de två gårdarnas drygt 500 hektar är belägna runt driftcentret.

- Ett problem var ändå att vi inte alltid kunde få hit entreprenören när det hade varit bästa tiden att sprida, säger Antti Elovaara.

Elovaaras har sammanlagt 1800 köttjurar och -kvigor som de föder upp. Dessutom äger de företaget Elovasikka Oy som har omkring 1200 kalvar i hallarna. Av djuren blir det årligen omkring 23000 kubikmeter sväm att sprida ut.

Av den mängden är knappt hälften rejekt från biogasverket och resten rå svämgödsel. Det blir fyra svämspridningar per år.

- Första och andra spridningen körs svämmet ut på vallarna. Rejekt sprids både på spannmål och vall. På hösten sprids svämgödsel bara på de åkrar som ska plöjas, säger Antti Elovaara.

Med den 20 kubikmeter stora vagnen sprider Elovaaras när de jobbar i tvåskift drygt tusen kubik sväm per dygn.

- Det tar omkring en vecka för oss att få ut svämmet på åkern, säger Antti Elovaara.

Fokus på däckstrycket

Elovaaras valde en vagn med tre axlar för att få minimalt däckstryck. Det var också orsaken till att man valde krabbstyrning.

- Med krabbstyrning går varje däck under vagnen i lite olika spår, säger Marko Vartiainen, chef för maskinförsäljningen vid Hankkijas maskincentral i Kuopio. Krabbstyrningen är datorstyrd, och kan enkelt vända sida vid vändtegarna.

Tack vare att också inmyllningsaggregatet är ledat är det lätt att vända vid vändtegarna och köra rakt vid spridningen, även om vagnen går på snedden, säger Vartiainen. En viktig egenskap som Variainen och Elovaaras uppskattar är däckstryckregleringen. När vagnen kommer till åkern sänks däckstrycket till 0,8 bar, och när man börjar köra från åkern till cisternen höjer en kompressor som drivs av hydraulpumpen åter däckstrycket till 1,8 bar.

- Det tar på sin höjd en och en halv minut att höja däckstrycket, så däcken hinner fyllas i god tid innan man återkommer till gödselcisternen, säger Antti Elovaara. Tryckregleringssystemet begränsar inte arbetet på något sätt, utan jobbar på i bakgrunden medan man kör som normalt.

- Systemet måste vara så här effektivt för vagnen har sex stora däck som ska fyllas och tömmas. Motsvarande system på en traktor skulle inte vara tillräckligt effektivt, säger Vartiainen.

Inhemsk tillverkning en viktig poäng

Tryckregleringssystemet på Agronic-svämvagnen kan också användas för ett reglera trycket i traktorns bakdäck.

- Vi har färdiga ventiler i traktorns nav och behöver ara dra slangar till ventilerna, säger Antti Elovaara.

Han är nöjd med Agronic-vagnen och uppskattar den jämna spridningen. Det tog en stund att lära sig den nya tekniken, men efterhand har vagnens egenskaper blivit bekanta för förarna. Man valde Agronic på basis av dess goda egenskaper och fungerande teknik. Att vagnen är inhemsk inverkar också.

- Eftermarknadsföringen är viktig, nu finns reservdelarna nära. Och fabriksbesöket där vi fick följa vagnens tillverkning var övertygande, det var då vi bestämde oss för en Agronic, säger Mikko Elovaara.


Däckstrycket regleras snabbt via de tillräckligt stora ventilerna.

Knivskären på inmyllningsaggregatet har hårdmetallspetsar och bultfästning.