Progres främjar mjölkkornas hållbarhet och livslängd

Lehmät laitumella

Foderinnovationen Progres® tillsattes till Auto-Krossi-fullfodren och Huippu-halvkoncentraten, och ingår också i kalvfodren Primo. Hur inverkar Progres, och vad har det för fördelar?
Progres, som Hankkija tagit fram och har patent på, är ett inhemskt talloljefabrikat vars aktiva substanset är resinsyror. De aktiva substanserna i Progres är samma som i tallkåda, Salvor gjorda av kåda har i den finländska folkmedicinen använts för att behandla sår med god framgång.

Progres har konstaterats hela tarmsystemets kondition

Enligt forskningsresultat från Ghent universotet helar de aktiva substanserna i Progres tarmsystemets slemhinnor. Förekomsten av inflammationsceller och nedbrytningen av kollagen minskar och tarmytan blir mer kompakt. Progres påverkar tarmfloran och minskar förekomsten av patogener. Magens och tarmens ytskikt tillfrisknar. I forskning om kalvar har antalet diarrédagar minskat med hjälp av Progres, liksom också behovet av läkemedel.

Progres skyddar tarmens normala näringsupptagningsförmåga. I undersökningar har konstaterats, att Progres förbättrar kalvars tillväxt och foderutnyttjande. Man har också goda erfarenheter av ämnet på renar. De djur som fått foder som innehåller Progres är synbart lugna och nöjda, och näringutnyttjandet för tillväxt är gott. Då tarmsystemet är friskt är näringsupptagningen god. Ingen energi slösas på inflammationer och immunitetsproblem.

Mjölkkor får bättre energiomsättning och färre sjukdagar

Progres stöder kons energiomsättning. Nysskalvade kor magrar ofta när mjölken stiger till. Man kan stöda kons ätförmåga och hälsa genom att ge den preparat som höjer blodsockret. I ett franskt utfodringsförsök med kor i mjölkstigningsstadiet fick man med en kombination av Progres och Progut lika bra resultat som med en dagligt dos propylenglykol om 240 g/dag. Kornas avmagring minskade, blodets halt av ketoämnen minskade och mjölkproduktionen ökade. Hos förstakalvare var den största fördelen att mjölkproduktionen steg, över 3 kg/dag. Hos äldre kor minskade avmagringen betydligt. I de grupper som fått Progres och Progut eller propylenglykol blev energiunderskottet mindre, och energibalansen återställdes snabbare än hos de andra korna. Deras konditionsklass sjönk med endast -0,6 enheter medan de andra kornas konditionsklass sjönk klart mera, med -1,0 enheter.

I en undersökning av mjölkkor konstaterades också, att kor som fått Progres hade mindre juverinflammationer och sjukdagar. Ämnesomsättningsproblem efter kalvningen ökar risken också för andra hälsoproblem. Kraftig avmagring ökar risken för hälta och klövproblem, försämrar foderintaget och ökar risken för att kon måste utmönstras för tidigt. Progres säkerställer att korna klarar den riskfyllda kalvningsperioden till följande produktionsperiod.

Progres stöder djurens produktions, hälsa och välmående. Ett friskt och välmående nötkreatur växer bra, äter bra och använder näringsämnena för mjölkproduktion med god utnyttjandegrad. Produktionens lönsamhet förbättras. Progres främjar kornas hållbarhet och livslängd på ett naturligt sätt.