Tulos-Tuulikki visar utfodringens nyckeltal och påvisar resultaten

Hankkijas utfodringstjänsten Tulos-Tuulikki

Med utfodringstjänsten Tulos-Tuulikki kan du enkelt förbättra effektiviteten och precisionen hos utfodringen på din mjölkgård, och tar fram de viktigaste nyckeltalen för utfodringens ekonomiska lönsamhet. Med hjälp av Tulos-Tuulikki är det lätt att lägga märke till de punkter av utfodringen som behöver utvecklas och följa produktionens utveckling mot de uppställda målen.

Tulos-Tuulikki ger ett genomsnitt av din gårds produktion under en dag. Tulos-Tuulikki räknar ut foderutnyttjandet och EKM-nyttoförhållandet på din gård, dvs. de nyckeltal som anger utfodringens effektivitet. Foderutnyttjandeförhållandet är ett relationstal som anger hur många kilogram mjölk som produceras mer kilogram torrsubstans som utfodrats åt mjölkkorna. EKM-nyttoförhållandet är ett liknande relationstal, men här räknar man med produktionen av EKM-mjölk. Utfodringens ekonomiska lönsamhet kan enkelt följas i Tulos-Tuulikki genom resultaten av mjölkintäkterna-foderkostnaden per besättning, per ko eller per kilogram EKM.
Valen görs i den dagliga utfodringen. I Tulos-Tuulikki ser du hur de val som gjorts i utfofringen påverkar dina kors intag av näringsämnen. Har korna i misstag fått för mycket eller för litet energi eller till exempel zink?

I utfodringstjänsten Tulos-Tuulikki ingår genomgång av resultaten och kartläggning av de punkter som behöver utvecklas, genom distansmöten med din utfodringsspecialist. Vi rekommenderar att man använder Tulos-Tuulikki minst två gånger om året, och i samband med större omställningar av utfodringen.

Ibruktagning:
Din utfodringsspecialist ber dig på förhand skicka in uppgifter om en dags utfodring, djurantalet och avkastningen.

Utfodringstjänsten Tulos-Tuulikki är gratis och tillgänglig endast för gårdar som köper Hankkijas foder i lösvikt.

Ta kontakt

Hankkijas utfodringsspecialister har branschens bästa kunnande inom utfodring av nötkreatur. Utfodringen på kreatursgårdarna planeras noggrant så att utfodringsbehoven i de olika produktionsskedena tillgodoses och överutfodring undviks. Lämna en kontaktbegäran eller sök upp utfodringsspecialisten i ditt område:

Nautojen ruokinta-asiantuntijoiden yhteystiedot

Husdjurens välmående och produktivitet är av största vikt för oss på Hankkija. För oss räcker det inte att vi producerar foder i våra fabriker, utan vi gör det så bra vi kan, med yrkeskunskap och engagemang. I egenskap av Finlands ledande fodertillverkare och som internationell aktör är det viktigt för oss att våra kundlöften syns i våra handlingar varje dag. Kärnan i vårt löfte är att Hankkija är en föregångare, specialist, pålitlig partner och ansvarsfull aktör. Det vi lovar, det håller vi!