Varför fungerar Primo-kalvfodren?

Primo-kalvfoder borgar för en säker och produktiv tillväxt för kalvarna. De är högklassiga och har god smaklighet. Effektiv tillväxt och välmående för kalvarna är en lönsam investering.

Vasikka juoksee

God foderutnyttjandegrad

Små kalvar är mycket effektiva när det gäller att utnyttja foder, så det lönar sig att investera i deras tillväxt. Hos kalvar omvandlas fodrets energi och protein till tilväxt med mycket hög nyttjandedrad, eftersom det inte ännu bildas någon fettvävnad. En kalv som vuxit bra utvecklas snabbare till en bra mjölkko eller slaktmoget köttnöt. Om kalvarnas tillväxt är långsam stiger kostnaderna: semineringen av kvigorna försenas, uppfödningsperioden förlängs, utfodringskostnaderna stiger och också det första produktionsårets mjölkproduktion blir enligt forskning långsammare. Vid utfodringen av kalvar får man extra god avkastning med en liten insats.
Primo-kalvfodren är tillverkade av förstklassiga, lättsmälta och smakliga råvaror. De innehåller lämplig mängd närkingsämnen för att kalvarna ska växa effektivt, de innehåller rikligt med energi och protein och tillräckligt med mineraler, spårämnen och vitaminer. De smältbara fibrer och den lämpliga stärkelsehalt produkterna innehåller främjar våmmens sunda och balanserade utveckling. Med de balanserade Primo-kalvfodren lyckas avvänjningen utan svackor i tillväxten. Kalven utvecklas till idisslare på ett säkert sätt, och utvecklas vidare till en välväxande och produktiv mjölkko eller köttnöt.

Stöd för tarmhälsan

Alla Primo kalvfoder innehåller ett starkt stöd för tarmhälsan: de av Hankkija framtagna och patenterade foderämnena Progres och Progut. Progres är ett inhemskt talloljepreparat som innehåller resinsyror som i undersökningar visat sig stöda djurs tarmhälsa och härigenom förbättra upptagningen av näringsämnen, tillväxten och foderutnyttjandet.
Progut är ett synnerligen effektivt preparat som framställs med en patenterad hydrolysbehandling. I undersökningar har Progut försnabbat kalvars utveckling till idisslare, kalvarnas intag av torrfoder samt försnabbat tillväxten. Progut effektiverar enligt undersökningar kalvars immunitet och binder till sig skadliga tarmbakterier såsom E. coli. Progres, Progut och Primo-kalvfodren tillverkas i Finland enligt strikta kvalitetsstandarder. Alla är också viktiga exportprodukter.
Tarmhälsan har en enorm betydelse för kalvarnas tillväxt och foderutnyttjande. En kalv som har magont eller diarre varken äter, dricker eller växer på önskat sätt. Om våmmens eller tarmens epitel skadas kan det försämra tillväxten och näringsupptagningen för lång tid, varvid foderutnyttjandet försämras, kostnaderna stiger och produktionens lönsamhet minskar. Progres och Progut har därför enligt undersökningar ett mycket högt ROI, dvs. ger god utdelning på investeringen.

Enkel och funktionell utfodring

Primo-kalvfodren är tekniskt välfungerande och högklassiga. De tillverkas av analyserade råvaror med noggrann kvalitetskontroll, och hygieniseras genom värmebehandling. Produkterna har god hållbarhet och jämn kvalitet: varje kalv får all näring och alla vitaminer den behöver. Fodren är enkla att portionera, och de passar i alla slags foderautomater. Primo-kalvfodren är smakliga både till konsistens och form. De små pelletterna eller granulaten passar fint i kalvarnas munnar.

Täckande sortiment

Sortimentet av Primo-kalvfoder är täckande. Det finns lämpliga produkter för olika utfodringsformer och användningsändamål.

  • Primo TMR – till kalvblandningar
  • Primo Starter – för små kalvar och med begränsad mjölkutfodring
  • Primo Vasikka – för effektiv tillväxt hos rekryteringskalvar, säkrar god tillväxt också hos korsningskalvar
  • Primo Kasvatus I – kostnadseffektivt startuppfödningsfoder tillsammans med riklig mjölkutfodring

Dessutom finns möjlighet att också planera individuella Sopivafoder, som beaktar gårdens särskilda behov och urval av egna foder.

Hankkijas utfodringsspecialister gör upp utfodringsplaner för kalvar, ungdjur och köttnöt, där man också beaktar de egna fodrens kvalitet. De kan ge rekommendationer för valet och användningen av de Primo-kalvfoder som passar bäst för din egen gård. Kom med som kund hos oss och säkerställ en trygg och produktiv tillväxt för dina kalvar.

Ta kontakt med

Hankkijas utfodringsspecialister har branschens bästa kunnande inom utfodring av nötkreatur. Utfodringen på kreatursgårdarna planeras noggrant så att utfodringsbehoven i de olika produktionsskedena tillgodoses och överutfodring undviks. Lämna en kontaktbegäran eller sök upp utfodringsspecialisten i ditt område:

Nautojen ruokinta-asiantuntijoiden yhteystiedot