Mineraler en garanti för hälsan

Mineralämnen borde skrivas med stort M, så viktiga är de för dagens nötkreatur. Varje cell och varje reaktion i organismen behöver mineralämnen för att fungera. Mineraler eller vitaminer, såsom biotin, kan också ha en direkt produktionshöjande effekt.

Det kan vara svårt att upptäcka brist på mineralämnen. Enligt en studie av Ferris m.fl. (2010) nedsatte en fosfornivå som var bara litet under normal mivå foderintaget och avkastningen jämfört med en jämförgrupp. Effekten var liten det första året, men fjärde året syntes redan en tydlig negativ inverkan på foderintaget och mjölkproduktionen. Också i många finländska besättningar ses redan brist på fosfor. Kor med kalvningsförlamning behöver ofta också fosfor utöver kalk, och man ser allt oftare kor som helst bara ligger.

Minimibehovet räcker inte för toppavkastning

Nötkreaturens behov av mineraler och spårämnen varierar beroende på djurens ålder, storlek och produktion. Dagens ko är ändå inte samma som för tio eller tjugo år sedan. De nationellt fastställda målen för mineralutfodring baserar sig på Naturresurscentralens gamla forskningsresultat och kor med en vikt på 550 kilo. Vid Hankkija baserar sig planeringen av mineralutfodringen på färska internationella studier tillsammans med företagets holländska samarbetspartner, Schothorsts forskningsanstalt. De mineraler som importeras från mellanauropa är oftast planerade för att komplettera majsensilage som har en annorlunda mineralsammansättning än vallensilage. Också rybs som används här ställer vissa krav på till exempel jodhalten.

Mineralerna upprätthåller ett gott foderintag
Mineralerna upprätthåller ett gott foderintag

Vad är mineralutfodringen på din gård baserad på?

Vid Hankkija planeras mineralutfodringen alltid på analys av ensilaget. Man får den mest optimala kompletteringen genom att välja Sopivamineral®. som är individuellt planerat för gården. Mineralfodrets pris är bara några procent av hela utfodringskostnaden. I praktiken är ändå dess betydelse mycket större. Ett högklassigt mineral som är planerat för dagens nötkreatur är en garanti för hälsan och möjliggör det bästa produktionsresultatet.

Text: Vappu Tauriainen, Hankkija Oy