Hur väljer jag rätt spannmålsersättning

Sommaren 2021 var spannmålsskörden sämre än vanligt. Enligt Naturresurscentralens uppskattning var kornskörden 26 % och havreskörden 34 % mindre än året före. På många kreatursgårdan räcker spannmålen inte över vintern.

Hankkijas spannmålskompletterande foder är till god hjälp då ditt eget spannmål behöver kompletteras eller ersättas. De är värmebehandlade, har jämn kvalitet och är smakliga. Den spannmål som används för framställningen av fodren är alltid undersökta och uppfyller Hankkijas kvalitetskrav.

Viljaseos, Viljamix, Viljaplus och Vilja-Maissiseos kan vid behov helt ersätta den egna spannmålen. Vilken produkt som är lämpligast beror på ensilagets kvalitet och på den egna spannmålens kvalitet.

De starkaste kompletteringsfodren, Viljavahva och Maissiseos, är avsedda bara för att gårdens egen spannmål en extra kick. Lämplig användningsmängd är ca 2-3 kg/dag.

Hankkijas utfodringsspecialister hjälper dig att välja det spannmålskompletteringsfoder som passar din gård och ger råd om hur det används.

spannmålsersättning

Tillskottsfoder som ersätter spannmål

Viljaseos har ett näringsvärde som är motsvarar värdet hos gott korn. Det passar både för utfodring med blandfoder och för att ges separat. Produkten kan helt eller delvis ersätta gårdens egen spannmål. Viljaseos är det mest sålda spannmålstillskottsfodret.

Viljamix är ett något lättare och förmånliga spannmålsfoder med liknande fodervärde som havre. Också det kan användas antingen som enda eller kompletterande spannmålsfoder. Det passar att ges tillsammans med lättsmält ensilage eller för att späfa ut tung egen fodersäd.

Vilja-Maissiseos är ett energirikt och mjölkdrivande spannmålsfoder som innehåller 25 % majs. Det passar särskilt bra för utfodring av rikt avkastande mjölkbesättningar. Majsens stärkelse är våmvänlig och nedbryts långsamt, så Vilja-Maissiseos är ett bra val också för att komplettera ensilage med låg fiberhalt. Vilja-Maissiseos kan helt eller delvis ersätta gårdens egen spannmål.

Viljaplus är ett stärkelserikt spannmålstillskottsfoder vars huvudkomponent är vete. Det passar för att kompletera ensilage med låg smältbarhet, som ger dåligt med mjölk. Det lätttsmältande stärkelsen stimulerar våmfunktionen och stärker mjölkproduktionen. Viljaplus kan i sådana fall också användas som enda spannmålsfoder. Det kan också användas för att komplettera egen lättare fodersäd.

Foder som stärker gårdens egen spannmål

Viljavahva är en mycket energirik vete-majskomponent. Det kan också innehålla skalad havre. Viljavahva har mycket hög stärkelsehalt. Därför rekommenderas det inte som enda spannmålsfoder, utan för att komplettera och stärka den egna fodersäden. Viljavahva passar särskilt bra tillsammans med ensilage med dålig smältbarhet och lätt egen spannmål. En typisk användningsmängd för Viljavahva är 1-3 kg/ko/dag.

Maissiseos är en majsdominerad spannmålskomponent som passar för högavkastande mjölkbesättningar för att stärka den egna fodersäden. Majs är mycket mjölkdrivande. Maissiseos har hög energi- och stärkelsehalt, men dess stärkelse är våmvänligt och nedbryts långsamt i våmmen. Därför kan Maissiseos också användas för att komplettera ensilage med låg fiberhalt. Maissiseos rekommenderas att ges vid sidan av egen spannmål. En lämplig användningsmängd för Maissiseos är ca 2-3 kg/ko/dag. Om den egna spannmålen tar helt slut lönar det sig att byta till Vilja-Maissiseos.