Nuolusanko Lypsy 20 kg
Tuotekoodi: VIB82249 EAN: 6417679822491

Nuolusanko Lypsy 20 kg

Tuotekoodi: VIB82249 EAN: 6417679822491

Objekt beskrivning

Nuolusanko Lypsy Är en mineralslicksten till mjölkande kor. Den lämpar sig till fri mineralkomplettering till kor i inneutfodring och speciellt under betessäsongen.

FÖR INDIVIDUELLA BEHOV

 • Varje ko har möjligheten att komplettera mineralbehovet enligt eget behov
 • Konsumtionen av fritt tillgängliga slickämbaret är ett bra tecken av övriga mineralutfodringens funktionalitet
 • LÄTT OCH KOSTNADSEFFEKTIV

 • Smakliga slickstenen som innehåller mycket mineraler kan bra vara fritt tillgänglig för att säkra individuella intaget av näringsämnen
 • HÄLSA TILL HÖGAVKASTANDE KOR

 • Höga halter av spårämnen och vitaminer stöder immunförsvaret och bra fertilitet
 • Förebygger betesförlamningar och magnesiumförlamningar under inneutfodringssäsongen
 • Kan användas i ekologisk produktion enligt dekretet (EU) nr 2018/848 och 2021/1165.

  Tuotepakkaus:

  paino: 20,00 kg

  Bruksanvisning
  Slickämbaret hålls fritt tillgänglig. Det lönar sig att stöda ämbaret till exempel med att placera den in i ett gammalt bildäck. Placera slickämbaret i en möjligt torr plats och skydda den mot regn. Rekommenderas inte som enda mineralfoder utan som mineraltillägg till mjölkkor.