Umpi-Krossi, praktisk nyhet för sintiden

Umpi-Krossi är en ny, praktisk all-in-one -produkt för sinkornas utfodring. Det enda som behövs till är grovfoder. Umpi-Krossi används genast från början av sintiden och ända till kalvningen.

Umpi-Krossi stöder kons och kalvens kondition och skyddar kroppens normala motståndskraft. Det innehåller nödvändiga mineraler, spårämnen och vitaminer och tryggar tillgången på ämnena under hela sintiden. Denna viktiga skyddsnäring hålls i rätt förhållande i fodret och kommer inte åt att utsorteras, och korna äter fodret med god aptit. Umpi-Krossi innehåller också spårämnena koppar, mangan, zink och selen i organisk form som lätt upptas av kroppen.

Umpi-Krossi innehåller högklassigt rybsprotein, som höjer råmjölkens immunoglobinnivå. Tillräcklig proteintillgång stöder en god muskelkondition, som kon behöver för att kalva tryggt.
Umpi-Krossi tryggar också en lyckad kalvning genom att förebygga latent kalvningsförlamning. Det innehåller bevisat effektiva anjoniska salter som minskar katjon-anjonförhållandet i sintidsutfodringen och försurar organismen lätt. Det innebär att kalciumomsättningen sätter igång redan före kalvningen.

Umpi-Krossi stärker kornas ätförmåga efter kalvningen. Den näring fodret innehåller gör våmfloran mer mångsidig och förbereder våmmen för den snabba omställningen av utfodringen. Ett gott foderintag och effektiv fodersmältningsförmåga efter kalvningen tryggar kons energitillgång och minskar avmagringen.

Umpi-Krossi passar både för utfodring med blandfoder och för separat utfodring av sinkor. Den normala dagsgivan är ca 1 kg/ko, men bruksmängden kan variera beroende på basfodrens kvalitet, dvs. enligt behovet av protein- och mineralkomplettering. Du får störst nytta av fodret genom att analysera sinkornas grovfoder och planera sintidsutfodringen i samarbete med Hankkijas utfodringsspecialist.