Optimal utfodring bäst också för miljön

Utfodringen står för en betydande del av mjölkproduktionens kostnader. Hur kan man spara i utfodringen utan att mjölklikviden försämras?

De bästa sparåtgärderna är att effektivera foderanvändningen, minska svinnet och precisera och optimera utfodringen och användningen av tillskottsfoder. Det här är åtgärder som också sparar miljön.

När produktionens effektivitet förbättras ökar den andel av näringsämne som används för mjölkproduktion, medan den andel som används för underhåll och uppfödning minskar. Samtidigt minskar mjölkproduktionens miljöutsläpp per liter mjölk. Exempel på bra utvecklingsobjekt är en höjning av medelproduktionen, förbättring av dräktighetsresultatet och att sänka kvigornas kalvningsålder till 24 månader.

Hög skörd och god kvalitet på de egna fodren är de viktigaste faktorer som påverkar utfodringskostnaden

En god ensilageskörd och rätt ensileringstidpunkt sänker fodrets kostnad per enhet, förbättrar närings’värder och minskar behovet av köpt tillskottsfoder. Lyckad ensilering minimerar svinnet.

Ensilaget utnyttjas effektivare när fodret kompletteras på rätt sätt Analysera ensilaget och optimera utfodringen. Rätt valda tillskottsfoder effektiverar våmmens funktion och tryggar kornas välmående. Optimal tillskottsutfodring är Hankkijas utfodringsspecialisters kärnkompetens. Utnyttja den kundförmånen.

Sopivafoder är det exaktast möjliga kompletteringsfodret

Av Sopivafodren betalar du endast för de egenskaper som du behöver för att komplettera just ditt eget ensilage. Med hjälp av Sopivafoder kan du nu också optimera tillförseln av aminosyror till utfodringen. Precisering av proteinutfodringen sparar kostnader och minskar kväveutsläppen.

En optimal utfodring tryggar hälsan och minskar antalet för tidiga utmönstringar. Tillräcklig tillförsel av skyddsnäringsämnen dvs. mineraler och spårämnen samt vitaminer är viktigt för att trygga hälsan, fruktsamheten och motståndskraften. Också här är Sopiva den exaktaste lösningen.

En balanserad utfodring som beaktar produktionsskedets krav förebygger produktionssjukdomar som ketos och kalvningsförlamning. En lyckad utfodring kan också minska risken för klövproblem eller juverinflammation. Friska djur är produktiva och använder näringsämnena effektivt.

Följ med hur djuren mår och följ dagligen med uppgifterna om avkastningen och hälsan. Kontrollera foderanalysen och låt göra en ny utfodringsplan alltid när det behövs. När utfodringen hålls optimal förverkligas dina produktionsmål och miljön tackar. Fodret går inte till kråkorna.